Biểu lãi suất Ngân hàng SCB tháng 6/2024 mới nhất

Khảo sát biểu lãi suất dành cho khách hàng cá nhân mới nhất tại Ngân hàng SCB, ngân hàng này hiện áp dụng mức lãi suất 1,6 - 3,9%/năm, kỳ hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất tiết kiệm thông thường tại ngân hàng SCB trong tháng 6/2024

Qua khảo sát, biểu lãi suất tiết kiệm thông thường tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) duy trì ổn định trong tháng này. Theo đó, khung lãi suất tiếp tục dao động quanh ngưỡng 1,6 - 3,9%/năm, kỳ hạn 1 - 36 tháng, lãi cuối kỳ. 

 Ảnh: Stockbiz

Chi tiết hơn, tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng,  lãi suất ngân hàng SCB tiếp tục ấn định ở mức 1,6%/năm. Từ kỳ hạn 3 tháng đến 5 tháng, lãi suất tiền gửi đi ngang 1,9%/năm.

Kế đến, khách hàng khi tham gia gửi tiết kiệm tại các kỳ hạn 6 - 11 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất là 2,9%/năm. 

Tại kỳ hạn gửi 12 tháng, lãi suất ngân hàng cũng ổn định ở mức 3,7%/năm. Đặc biệt, tại các kỳ hạn 15 - 36 tháng, khách hàng của SCB sẽ được hưởng mức lãi suất cao nhất là 3,9%/năm.

Với các khoản tiền gửi không kỳ hạn tiếp tục không được triển khai lãi suất trong tháng này.

Song song đó, ngân hàng SCB cũng tiếp tục áp dụng nhiều hình thức lĩnh lãi khác với lãi suất linh hoạt gồm:

  • Lĩnh lãi hàng năm: 3,76 - 3,83%/năm.

  • Lĩnh lãi hàng 6 tháng: 3,66 - 3,82%/năm.

  • Lĩnh lãi hàng quý: 2,87 - 3,81%/năm.

  • Lĩnh lãi hàng tháng: 1,59 - 3,8%/năm.

  • Lĩnh lãi trước: 1,58 - 3,7%/năm.

LOẠI TIỀN GỬI

LĨNH LÃI CUỐI KỲ (%/NĂM)

LĨNH LÃI HÀNG NĂM (%/NĂM)

LĨNH LÃI HÀNG 6 THÁNG (%/NĂM)

LĨNH LÃI HÀNG QUÝ (%/NĂM)

LĨNH LÃI HÀNG THÁNG (%/NĂM)

LĨNH LÃI TRƯỚC (%/NĂM)

Không kỳ hạn

 

 

 

 

0,01

 

Có kỳ hạn

 

 

 

 

 

 

1 tháng

1,6

 

 

 

 

1,58

2 tháng

1,6

 

 

 

1,59

1,58

3 tháng

1,9

 

 

 

1,89

1,88

4 tháng

1,9

 

 

 

1,89

1,88

5 tháng

1,9

 

 

 

1,89

1,88

6 tháng

2,9

 

 

2,88

2,88

2,85

7 tháng

2,9

 

 

 

2,87

2,84

8 tháng

2,9

 

 

 

2,87

2,84

9 tháng

2,9

 

 

2,87

2,87

2,83

10 tháng

2,9

 

 

 

2,86

2,82

11 tháng

2,9

 

 

 

2,86

2,82

12 tháng

3,7

 

3,66

3,64

3,63

3,56

15 tháng

3,9

 

 

3,81

3,8

3,7

18 tháng

3,9

 

3,82

3,8

3,79

3,67

24 tháng

3,9

3,83

3,78

3,76

3,75

3,6

36 tháng

3,9

3,76

3,71

3,69

3,68

3,48

Nguồn: Ngân hàng SCB

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến tại ngân hàng SCB trong tháng 6/2024

Cũng trong tháng này, biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến tại ngân hàng SCB không ghi nhận điều chỉnh mới. Hiện, phạm vi lãi suất dao động trong khoảng 1,6 - 3,9%/năm - tương đương với hình thức tiền gửi thông thường.

Chi tiết hơn, 1,6%/năm lãi suất tiền gửi tại các kỳ hạn 1 - 2 tháng; 1,9%/năm tại các kỳ hạn 3 – 5 tháng; 2,9%/năm tại kỳ hạn 6  - 11 tháng và 3,7%/năm tại kỳ hạn 12 tháng.

Với các khoản tiền gửi từ kỳ hạn 15 tháng trở lên sẽ được triển khai mức lãi suất cao nhất là 3,9%/năm.

Đối với các kỳ hạn ngắn 31, 39 và 45 ngày, ngân hàng SCB triển khai mức lãi suất chung là 1,6%/năm.

KỲ HẠN

LĨNH LÃI TRƯỚC

LĨNH LÃI HÀNG THÁNG

LĨNH LÃI CUỐI KỲ

31, 39, 45 ngày

1,58

 

1,6

1 tháng

1,58

 

1,6

2 tháng

1,58

1,59

1,6

3 tháng

1,88

1,89

1,9

4 tháng

1,88

1,89

1,9

5 tháng

1,88

1,89

1,9

6 tháng

2,85

2,88

2,9

7 tháng

2,84

2,87

2,9

8 tháng

2,84

2,87

2,9

9 tháng

2,83

2,87

2,9

10 tháng

2,82

2,86

2,9

11 tháng

2,82

2,86

2,9

12 tháng

3,56

3,63

3,7

13 tháng

3,73

3,82

3,9

15 tháng

3,7

3,8

3,9

18 tháng

3,67

3,79

3,9

24 tháng

3,6

3,75

3,9

36 tháng

3,48

3,68

3,9

Nguồn: Ngân hàng SCB

Bên cạnh đó, các hình thức nhận lãi trước và lĩnh lãi hàng tháng cũng được triển khai trong tháng này với khung lãi suất lần lượt là 1,58 - 3,73%/năm và 1,59 - 3,82%/năm.

Ngoài ra, SCB vẫn tiếp tục triển khai một loạt sản phẩm huy động vốn để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng như tiết kiệm Phát Lộc Tài, tiền gửi có kỳ hạn dành cho khách hàng cá nhân, tiền gửi thông thường 13 tháng,...

chọn
Doanh thu bất động sản giảm 96%, Năm Bảy Bảy lãi mỏng 500 triệu sau 6 tháng
Nửa đầu năm 2024, doanh thu mảng bất động sản của NBB giảm mạnh so với cùng kỳ. Doanh thu từ hợp tác đầu tư tăng trưởng cao, song cũng bị bào mòn bởi chi phí lãi vay lớn. Kết quả, NBB chỉ lãi gần nửa tỷ đồng sau 6 tháng, cách xa mục tiêu lãi cả năm là 18 tỷ đồng.