Lãi suất Ngân hàng SCB tháng 4/2024 cao nhất 3,95%/năm

Ghi nhận trong tháng 4/2024, biểu lãi suất ngân hàng SCB dành cho khách hàng cá nhân tiếp tục giảm tại nhiều kỳ hạn. Hiện, phạm vi lãi suất đang dao động 1,6 - 3,9%/năm đối với kỳ hạn từ 1 đến 24 tháng, hình thức tiết kiệm thông thường, lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất tiết kiệm thông thường tại ngân hàng SCB trong tháng 4/2024

Theo biểu lãi suất mới, lãi suất tiết kiệm được Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) triển khai cho hình thức tiết kiệm thông thường trong tháng này dao động trong khoảng 1,6 - 3,9%/năm, tương ứng với các kỳ hạn 1 - 36 tháng. So với tháng trước, tất cả các kỳ hạn đều ghi nhận giảm 0,1 điểm %, ngoại trừ kỳ hạn 12 tháng giảm 0,3 điểm %.  

 

  Ảnh: Thư viện Pháp luật 

Chi tiết hơn, khách hàng sẽ được áp dụng mức lãi suất tiền gửi là 1,6%/năm tại các kỳ lĩnh lãi 1 - 2 tháng. 

Từ kỳ hạn 3 tháng đến 5 tháng, lãi suất ngân hàng SCB hiện được ấn định là 1,9%/năm.

Cùng lúc, các tài khoản tiết kiệm tại kỳ hạn 6 - 11 tháng sẽ được áp dụng chung khung lãi suất là 2,9%/năm. 

Với kỳ hạn 13 tháng, khách hàng khi tham gia gửi tiết kiệm tại ngân hàng SCB sẽ được ấn định lãi suất tiền gửi là 3,7%/năm.

Cao nhất, tại các kỳ hạn 12 - 13 tháng của hình thức này, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất ngân hàng ưu đãi là 3,9%/năm.

Lưu ý: các khoản tiền gửi không kỳ hạn tiếp tục không được triển khai lãi suất trong tháng này.

Bên cạnh đó, ngân hàng SCB cũng tiếp tục triển khai các hình thức lĩnh lãi linh hoạt khác với lãi suất tương ứng là là:

  • Đối với hình thức lĩnh lãi hàng năm: 3,76 - 3,83%/năm.

  • Đối với hình thức lãi hàng 6 tháng: 3,66 - 3,82%/năm.

  • Đối với hình thức lãi hàng quý: 2,87 - 3,81%/năm.

  • Đối với hình thức lãi hàng tháng: 1,59 - 3,8%/năm.

  • Đối với hình thức lãi trước: 1,58 - 3,7%/năm.

LOẠI TIỀN GỬI

LĨNH LÃI CUỐI KỲ (%/NĂM)

LĨNH LÃI HÀNG NĂM (%/NĂM)

LĨNH LÃI HÀNG 6 THÁNG (%/NĂM)

LĨNH LÃI HÀNG QUÝ (%/NĂM)

LĨNH LÃI HÀNG THÁNG (%/NĂM)

LĨNH LÃI TRƯỚC (%/NĂM)

Không kỳ hạn

       

0,01

 

Có kỳ hạn

           

1 tháng

1,6

       

1,58

2 tháng

1,6

     

1,59

1,58

3 tháng

1,9

     

1,89

1,88

4 tháng

1,9

     

1,89

1,88

5 tháng

1,9

     

1,89

1,88

6 tháng

2,9

   

2,88

2,88

2,85

7 tháng

2,9

     

2,87

2,84

8 tháng

2,9

     

2,87

2,84

9 tháng

2,9

   

2,87

2,87

2,83

10 tháng

2,9

     

2,86

2,82

11 tháng

2,9

     

2,86

2,82

12 tháng

3,7

 

3,66

3,64

3,63

3,56

15 tháng

3,9

   

3,81

3,8

3,7

18 tháng

3,9

 

3,82

3,8

3,79

3,67

24 tháng

3,9

3,83

3,78

3,76

3,75

3,6

36 tháng

3,9

3,76

3,71

3,69

3,68

3,48

Nguồn: Ngân hàng SCB

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến tại ngân hàng SCB trong tháng 4/2024

Tương tự, khung lãi suất ngân hàng SCB áp dụng cho hình thức tiết kiệm trực tuyến cũng ghi nhận giảm ở tất cả các kỳ hạn. Trong tháng mới, phạm vi lãi suất dao động trong khoảng 1,65 - 3,95%/năm, kỳ hạn 1 - 36 tháng, lãi cuối kỳ. Theo đó, biểu lãi suất này đã giảm 0,1 - 1 điểm % so với hồi tháng 3.

Sau điều chỉnh, khách hàng sẽ được áp dụng mức lãi suất mới là 1,65%/năm tại các kỳ hạn 1 - 2 tháng và 1,95%/năm tại các kỳ hạn 3 - 5 tháng.

Với kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng, mức lãi suất được quy định dành cho hình thức này là 2,95%/năm.

Kế đến, mức lãi suất được ngân hàng SCB niêm yết tại kỳ hạn 12 tháng là 3,75%/năm.

Tại các kỳ hạn 13 - 36 tháng, khách hàng gửi tiết kiệm tại ngân hàng SCB sẽ được áp dụng mức lãi suất ưu đãi nhất là 3,95%/năm. 

Song song đó, mức lãi suất được ngân hàng niêm yết tại các kỳ hạn ngắn 31, 39 và 45 ngày là 1,65%/năm.

KỲ HẠN

LĨNH LÃI TRƯỚC

LĨNH LÃI HÀNG THÁNG

LĨNH LÃI CUỐI KỲ

31, 39, 45 ngày

1,64

 

1,65

1 tháng

1,64

 

1,65

2 tháng

1,63

1,64

1,65

3 tháng

1,93

1,94

1,95

4 tháng

1,93

1,94

1,95

5 tháng

1,93

1,94

1,95

6 tháng

2,9

2,93

2,95

7 tháng

2,89

2,93

2,95

8 tháng

2,88

2,92

2,95

9 tháng

2,88

2,91

2,95

10 tháng

2,87

2,91

2,95

11 tháng

2,86

2,91

2,95

12 tháng

3,61

3,68

3,75

13 tháng

3,78

3,86

3,95

15 tháng

3,75

3,85

3,95

18 tháng

3,71

3,83

3,95

24 tháng

3,64

3,79

3,95

36 tháng

3,52

3,72

3,95

Nguồn: Ngân hàng SCB

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể tham khảo thêm các hình thức lĩnh lãi khác như:

  • Lĩnh lãi trước: 1,64 - 3,75%/năm.
  • Lĩnh lãi hàng tháng: 1,64 - 3,86%/năm.

Bên cạnh đó, ngân hàng SCB cũng tiếp tục triển khai các hình thức tiết kiệm khác trong tháng này như tiền gửi thông thường 13 tháng, tiết kiệm Phát Lộc Tài, tiền gửi có kỳ hạn dành cho khách hàng cá nhân,...

chọn
BGI muốn nâng chiều cao dự án Diamond Bay từ 9 lên 25 tầng, đang gom thêm đất ở Hải Dương và Quảng Trị
Năm 2024, Tập đoàn BGI đặt mục tiêu lãi 81 tỷ đồng, khởi công 3 dự án là BGI Diamond Bay, dự án Kiến Giang 1 và dự án Bích Động. Hiện, doanh nghiệp đang nghiên cứu đầu tư thêm 3 dự án tại Hải Dương và Quảng Trị.