Bình Định mời gọi đầu tư 20 cụm công nghiệp

Các cụm công nghiệp (CCN) có tổng diện tích hơn 620 ha, gồm 7 CCN chưa đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, 7 CCN mở rộng có tính độc lập, 6 CCN có vốn nhà nước đầu tư một phần hạ tầng kỹ thuật.

Vừa qua, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản đồng ý chủ trương cho triển khai thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp năm 2022 và những năm tiếp theo.

Danh mục dự án gồm 20 CCN với tổng diện tích là 620,5 ha.

Trong 20 CCN, có 7 CCN chưa đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, 7 CCN mở rộng có tính độc lập, 6 CCN có vốn nhà nước đầu tư một phần hạ tầng kỹ thuật.

Đối với 7 CCN chưa đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tổng diện tích là 286 ha, trong đó, huyện Tuy Phước có CCN Bình An; thị xã Hoài Nhơn có CCN Giao Hội, CCN Đệ Đức - Hoài Tân, CCN Hoài Hương; huyện Phù Mỹ có CCN Tân Tường An, CCN Thủy sản Mỹ Thành; huyện Tây Sơn có CCN Bình Tân.

Đối với 7 CCN mở rộng có tính độc lập, tổng diện tích là 224,9 ha, bao gồm thị xã Hoài Nhơn có CCN Ngọc Sơn - Hoài Thanh Tây; huyện Tây Sơn có CCN Bình Nghi, CCN Gò Cầy, CCN Gò Giữa, CCN Tây Xuân, CCN Hóc Bợm; huyện Vân Canh có CCN thị trấn Vân Canh.

Đối với 6 CCN có vốn nhà nước đầu tư một phần hạ tầng kỹ thuật, tổng diện tích là 109,5 ha. Cụ thể, thị xã An Nhơn có CCN Nhơn Phong; huyện Tây Sơn có CCN Cầu 16, CCN Rẫy Ông Thơ; huyện Hoài Ân có CCN Dốc Truông Sỏi, CCN Gò Bằng; thị xã Hoài Nhơn có CCN Tường Sơn.

Hiện nay, toàn tỉnh có 44 CCN được thành lập và đi vào hoạt động với diện tích đất sản xuất công nghiệp trên 939 ha. Trong đó, 373 là dự án sản xuất, chế biến hàng công nghiệp được bố trí với diện tích 584,5 ha. Bình quân 1,6 ha/dự án và tỷ lệ lấp đầy đạt 62,2%. 

Trong thời gian qua, tỉnh Bình Định đã quan tâm chỉ đạo công tác quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, quản lý và mời gọi các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, các nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư sản xuất kinh doanh tại các CCN trên địa bàn tỉnh; giải quyết việc làm cho hơn 23.550 lao động, chiếm 35% so với tổng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp, góp phần gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ của tỉnh.

chọn
Châu Thành đã chuẩn bị gì để trở thành trung tâm đô thị - công nghiệp của Hậu Giang?
Theo quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, Châu Thành được định hướng là trung tâm phát triển về công nghiệp và đô thị trong trung và dài hạn. Địa phương này nằm trên tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và đang có hàng loạt dự án BĐS lớn nhỏ hiện diện.