Bình Định tìm cách gỡ vướng cho loạt dự án trong Khu kinh tế Nhơn Hội

UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai loạt dự án trong Khu kinh tế Nhơn Hội.

Một góc Khu kinh tế Nhơn Hội. (Ảnh: Báo Đầu tư).

 

UBND tỉnh Bình Định vừa có thông báo ý kiến kết luận của ông Nguyễn Tấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định tại cuộc họp nghe Ban Quản lý Khu kinh tế báo cáo một số tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án trong Khu kinh tế Nhơn Hội.

Theo đó, liên quan đến công tác GPMB và tái định cư, đối với dự án Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, UBND tỉnh Bình Định giao UBND huyện Phù Cát gửi hồ sơ cho Ban Quản lý Khu kinh tế để lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

UBND huyện Phù Cát chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đảm bảo tính pháp lý để lập kế hoạch tổ chức cưỡng chế tháo dỡ toàn bộ 19 trường hợp xây dựng trái phép trong khu vực của dự án.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB đối với phần diện tích còn lại của dự án, hoàn thành dứt điểm trong tháng 03/2024.

Song song với đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định làm việc với nhà đầu tư chuyển đủ số kinh phí bồi thường, GPMB để thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân trước ngày 15/3/2024.

Trường hợp quá thời nêu trên, nhà đầu tư chưa chuyển đủ số kinh phí để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB thì Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đối với dự án dự án Khu khách sạn cao tầng tại Điểm số 1, tuyến du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB đối với phần diện tích còn lại của dự án, hoàn thành dứt điểm trong tháng 3/2024.

Đối với dự án Khu vui chơi giải trí Đầm Thị Nại, UBND tỉnh Bình Định giao UBND TP Quy Nhơn gửi hồ sơ cho Ban Quản lý Khu kinh tế để lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 8/3/2024.

Đồng thời UBND TP Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát, hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục đảm bảo tính pháp lý để thực hiện việc kiểm đếm bắt buộc đối với 9 trường hợp còn lại bị ảnh hưởng do GPMB dự án nêu trên.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB đối với phần diện tích còn lại của dự án, hoàn thành dứt điểm trong tháng 3/2024.

Đồng thời làm việc với nhà đầu tư chuyển đủ số kinh phí bồi thường, GPMB để thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân trước ngày 10/3/2024.

Trường hợp quá thời nêu trên, nhà đầu tư chưa chuyển đủ số kinh phí để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB thì Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đối với dự án Khu dân cư và tái định cư Vĩnh Hội, UBND tỉnh Bình Định giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tiếp tục tuyên truyền, vận động, giải thích cho 15 hộ dân bị ảnh hưởng do GPMB của dự án nêu trên biết chủ trương di dời giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, về các quy định, chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với việc thu hồi đất.

Trường hợp, các hộ dân cố tình chây ì, không chấp hành, thì hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục đảm bảo tính pháp lý để tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật hiện hành; thời gian hoàn thành trước ngày 15/3/2024.

Ban Quản lý Khu kinh tế khẩn trương triển khai đầu tư xây dựng hoàn thành Khu dân cư và tái định cư Vĩnh Hội để phục vụ bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng do GPMB các dự án tại thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải; thời gian hoàn thành trước ngày 31/3/2024.

Đối với dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Cát Hải Bay (giai đoạn 2), UBND huyện Phù Cát được giao chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã Cát Hải khẩn trương thực hiện việc kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất đai đối với 283 trường hợp còn lại của dự án; thời gian hoàn thành trong tháng 4/2024.

Đồng thời, khẩn trương giải quyết dứt điểm các trường hợp tranh chấp đất đai, xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép tại khu vực của dự án theo quy định.

Ban Quản lý Khu kinh tế đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB đối với phần diện tích còn lại của dự án, hoàn thành dứt điểm trong tháng 5/2024.

Đối với dự án Khu nghỉ dưỡng, điều dưỡng và phục hồi chức năng, UBND tỉnh Bình Định giao Ban Quản lý Khu kinh tế đẩy nhanh triển khai công tác bồi thường, GPMB đảm bảo tiến độ; chủ động phối hợp với các ngành và địa phương có liên quan kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc (nếu có); tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo; hoàn thành dứt điểm trong tháng 3/2024.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bình Định cũng vừa chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện các dự án trong Khu kinh tế Nhơn Hội.

Cụ thể, đối với Dự án Khu nghỉ dưỡng Cao cấp Cát Hải Bay, UBND tỉnh Bình Định giao Ban Quản lý Khu kinh tế khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan làm việc với các Bộ, ngành trong việc thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội.

Đối với nội dung này, Ban Quản lý Khu kinh tế báo cáo UBND tỉnh trong quý I/2024 để xem xét trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thực hiện hoàn thành việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch trong tháng 6/2024; thực hiện hoàn thành nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội trong quý IV/2024, làm cơ sở để triển khai thực hiện dự án.

Đối với dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Nhơn Hội (Khu A), Ban Quản lý Khu kinh tế được giao hướng dẫn, yêu cầu chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Hội (Khu A) khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đảm bảo theo quy định đối với phần diện tích chuyển đổi sang đất ở đô thị theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Đối với dự án Khu du lịch Cao cấp Thiên Đường Xanh (nay là Dự án Laimian) và các dự án của CTCP Tập đoàn FLC tại Khu kinh tế Nhơn Hội, UBND tỉnh Bình Định giao Ban Quản lý Khu kinh tế làm việc, đôn đốc nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật. Nếu trong quá trình triển khai có khó khăn, vướng mắc, kịp thời tham mưu, đề xuất báo cáo UBND tỉnh.

Đối với dự án Chuyển đổi sang đất ở đô thị trên một phần diện tích của dự án Trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Nhơn Hội, Ban Quản lý Khu kinh tế được yêu cầu chủ trì, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, triển khai thực hiện dự án theo quy định. Đồng thời, kiểm tra, rà soát, chuẩn bị chu đáo các nội dung có liên quan để lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với chủ đầu tư dự án.

Đối với dự án Khu du lịch Phương Mai Bay, Ban Quản lý Khu kinh tế được giao làm việc, yêu cầu nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã cam kết. Nếu quá thời hạn mà chủ đầu tư không thực hiện, Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, đề xuất xử lý theo quy định.

Đối với dự án Điểm Du lịch Hòn Khô (giai đoạn 1), Ban Quản lý Khu kinh tế được giao chủ trì, phối hợp với UBND TP Quy Nhơn và các cơ quan liên quan, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc nhà đầu tư triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Hội (Khu B), Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, củng cố hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật; tham mưu, đề xuất báo cáo cụ thể cho UBND tỉnh.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Định cũng chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, tồn tại tại các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nhơn Hội (Khu C); dự án Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp gắn với cảng nước sâu; dự án Tổ hợp Du lịch Thương mại Giải trí Merry Land Quy Nhơn và Dự án mở rộng về phía Đông Khu du lịch Hải Giang Merry Land.

Đối với các dự án này, UBND tỉnh Bình Định giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, chuẩn bị chu đáo các nội dung có liên quan, để lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với chủ đầu tư.

chọn
Hé lộ tình tiết bữa trưa 'bàn kế' huy động hơn 30.000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan
Bà Trương Mỹ Lan khai nhận đã mời lãnh đạo SCB, TVSI, Vạn Thịnh Phát tới ăn trưa để bàn kế hoạch phát hành trái phiếu, huy động nguồn tiền cho hoạt động của SCB.