Bình Định xử lý tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trong Khu kinh tế Nhơn Hội

Tỉnh Bình Định yêu cầu các ba huyện chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn và hoàn thành việc cưỡng chế, tháo dỡ trong tháng 9/2022.

UBND tỉnh Bình Định vừa văn bản chỉ đạo giải quyết một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý, xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các huyện Phù Cát, Tuy Phước, Vân Canh chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn và hoàn thành việc cưỡng chế, tháo dỡ trong tháng 9/2022.

Đối với các trường hợp phát sinh, các đơn vị được giao hoàn chỉnh hồ sơ đảm bảo tính pháp lý và thực hiện cưỡng chế, tháo dỡ trước ngày 31/12/2022.

UBND TP Quy Nhơn và UBND các huyện Phù Cát, Tuy Phước, Vân Canh chỉ đạo UBND các xã có địa giới hành chính thuộc phạm vi quy hoạch Khu kinh tế Nhơn Hội tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tuyên truyền và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép.

Các đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện cưỡng chế ngay các hành vi vi phạm lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép khi mới bắt đầu. Nếu trường hợp để xảy ra các hành vi lấn chiếm đất đai, xây dựng nhà, công trình trái phép thì người đứng đầu các đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước cấp trên; đồng thời xem xét trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị có liên quan.

Tổ công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội tiếp tục được thực hiện nhiệm vụ cho đến ngày 31/12/2023. 

Ban Quản lý Khu kinh tế rà soát, đề xuất kiện toàn Ban chỉ đạo xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội, báo cáo UBND tỉnh.

Một góc Khu kinh tế Nhơn Hội. (Ảnh minh họa: Cổng TTĐT Bình Định). 

Vừa qua, UBND tỉnh Bình Định cũng có văn bản chỉ đạo các sở ngành có liên quan rà soát các dự án xây dựng các khu vui chơi - giải trí chậm tiến độ, xử lý vi phạm theo quy định hiện hành; tổ chức khảo sát, quy hoạch thêm các dự án mới để thu hút đầu tư. 

Theo đó, Ban Quản lý Khu kinh tế  chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, xử lý đối với các dự án đầu tư chậm tiến độ đối với các dự án vui chơi - giải trí trong địa bàn khu kinh tế; tổ chức khảo sát, quy hoạch thêm các dự án mới để thu hút đầu tư, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

 

Đối với các dự án vui chơi - giải trí trong địa bàn ngoài khu kinh tế, công việc trên sẽ do Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì kiểm tra, rà soát.

UBND tỉnh cũng đã đề nghị các cơ quan chuyên môn cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các ngành, doanh nghiệp và người dân về vị trí, vai trò của du lịch, quan tâm đầu tư phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch mới; đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư vào các dự án hạ tầng, cơ sở lưu trú, khu vui chơi - giải trí; chú trọng, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quảng bá xúc tiến du lịch, ứng dụng công nghệ thông tin trên lĩnh vực du lịch.

 

 

chọn