Bình Định tìm nhà đầu tư cho ba khu dân cư mới hơn 2.000 tỷ đồng trong KKT Nhơn Hội

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định sẽ triển khai đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư xây dựng ba khu dân cư mới trong Khu kinh tế Nhơn Hội với tổng mức đầu tư 2.051 tỷ đồng.
Bình Định tìm nhà đầu tư cho ba khu dân cư mới hơn 2.000 tỷ đồng trong KKT Nhơn Hội - Ảnh 1.

Phối cảnh Khu đất ở, dịch vụ thương mại 03. (Nguồn: Ban Quản lý Khu kinh tế Bình Định).

Ban Quản lý Khu kinh tế Bình Định cho biết trong quý II/2021, đơn vị này đã chuẩn bị các điều kiện liên quan theo quy định để triển khai đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư để xây dựng một số khu dân cư mới trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội, gồm Khu đất ở, thương mại dịch vụ 03; Khu đất ở, thương mại dịch vụ 04 và Khu đất ở phía nam đường trục Khu kinh tế nối dài.

Đầu tiên là dự án Khu đất ở, thương mại dịch vụ 03 thuộc quy hoạch Điểm số 3 của Quỹ đất dọc đường trục Khu kinh tế nối dài, nằm trên địa bàn thị trấn Cát Tiến (huyện Phù Cát, Khu kinh tế Nhơn Hội).

Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, có quy mô diện tích 4,1 ha, tổng mức đầu tư khoảng 621 tỷ đồng. Tiến độ hoàn thành hạ tầng kỹ thuật là 24 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được công nhận làm chủ đầu tư dự án.

Thứ hai là dự án Khu đất ở, thương mại dịch vụ 04 thuộc quy hoạch Điểm số 3 của Quỹ đất dọc đường trục Khu kinh tế nối dài, nằm trên địa bàn thị trấn Cát Tiến. Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, quy mô 4,83 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoản 781 tỷ đồng, tiến độ hoàn thành hạ tầng kỹ thuật 24 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được công nhận làm chủ đầu tư dự án.

Hiện cả hai dự án trên đang được UBND tỉnh xem xét quyết định cho đấu giá quyền sử dụng đất để Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức thực hiện, dự kiến trong quý III năm nay.

Cuối cùng là dự án Khu đất ở phía nam đường trục Khu kinh tế nối dài tại lý trình Km 2+400 , nằm trên địa bàn thị trấn Cát Tiến. Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 có quy mô diện tích khoảng 8,58 ha. Tổng mức đầu tư dự kiến khoản 649 tỷ đồng, tiến độ hoàn thành hạ tầng kỹ thuật không quá 24 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được công nhận làm chủ đầu tư dự án.

Hiện, Ban Quản lý Khu kinh tế Bình Định đang hoàn chỉnh phương án đấu giá trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở trình phê duyệt Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất và triển khai thực hiện các bước tiếp theo. Dự kiến, thời gian tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất của dự án vào quý IV/2021.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Bình Định, việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư thực hiện các dự án khu dân cư sẽ góp phần hiện thực hóa quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Quỹ đất dọc đường trục Khu kinh tế nối dài đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Đồng thời sẽ khai thác hiệu quả quỹ đất dọc đường trục Khu kinh tế nối dài, từng bước hình thành khu dân cư gắn liền với Khu đô thị Cát Tiến, tạo nguồn thu cho ngân sách từ chuyển quyền sử dụng đất để góp phần xây dựng phát triển Khu kinh tế Nhơn Hội.

Mới đây. UBND tỉnh Bình Định cũng vừa ra quyết định phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho ba dự án khu tái định cư - dân cư là Tân Vinh; Hiệp Vinh 1 và Hiệp Vinh 2, thuộc Khu Công nghiệp Đô thị Becamex A (Phân khu 7), Khu kinh tế Nhơn Hội.

Các khu tái định cư – dân cư có tổng diện tích 284 ha, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 19.500 người.

chọn
Tiến độ dự án Bình Giang hơn nghìn tỷ của doanh nghiệp nhà HUD tại Hải Dương
Hudland - công ty con của HUD đang triển khai 2 dự án, trong đó có khu dân cư 1.224 tỷ đồng tại huyện Bình Giang, Hải Dương. Dự án này hiện đã cơ bản hoàn thành các hạng mục giai đoạn 1.