Bình Thuận sẽ có 15 đô thị đến năm 2025

Đến năm 2025, tỉnh Bình Thuận dự kiến có 15 đô thị, trong đó TP Phan Thiết là đô thị loại II, thị xã La Gi là đô thị loại III, ba đô thị loại IV gồm thị trấn Phan Rí Cửa, Liên Hương và Võ Xu, 10 đô thị loại V gồm Chợ Lầu, Lương Sơn, Phú Long, Ma Lâm, Thuận Nam, Tân Nghĩa, Tân Minh, Lạc Tánh, Đức Tài và Phú Quý.

Một góc TP Phan Thiết. (Ảnh: Báo Bình Thuận).

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận, lãnh đạo tỉnh vừa chủ trì cuộc họp nghe Báo cáo dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về quy hoạch xây dựng, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năn 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Dự thảo Kế hoạch đề ra mục tiêu là đẩy mạnh phát triển đô thị tỉnh Bình Thuận theo hướng tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, thông minh và bền vững, làm trung tâm dẫn dắt sự phát triển của các tiểu vùng.

Dự thảo lần này cũng đề ra một số chỉ tiêu như đến năm 2025, toàn tỉnh có 15 đô thị, trong đó TP Phan Thiết là đô thị loại II, thị xã La Gi là đô thị loại III, ba đô thị loại IV gồm thị trấn Phan Rí Cửa, Liên Hương và Võ Xu, 10 đô thị loại V gồm Chợ Lầu, Lương Sơn, Phú Long, Ma Lâm, Thuận Nam, Tân Nghĩa, Tân Minh, Lạc Tánh, Đức Tài và Phú Quý.

Phát triển thêm đô thị Phú Quý và nâng loại đô thị thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong và thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh từ loại V lên loại IV.

100% các đô thị có quy hoạch chung, tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu của các đô thị loại IV trở lên đạt khoảng 50-60%, tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết các đô thị đạt khoảng 40%. Tỷ lệ đô thị hóa đạt tối thiểu 45%. Tỷ lệ đất xây dựng trên tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 1,5-1,9%.

Đến năm 2030, toàn tỉnh có 16 đô thị, trong đó sáp nhập thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc vào TPPhan Thiết và phát triển thêm hai đô thị, gồm: thị trấn Vĩnh Tân thuộc huyện Tuy Phong, thị trấn Sơn Mỹ thuộc huyện Hàm Tân.

100% các đô thị loại III trở lên có quy hoạch phân khu, tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết của các đô thị đạt trên 50%; 100% các đô thị có chương trình cải tạo, chỉnh trang, tái thiết và phát triển đô thị. Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 50%. Tỷ lệ đất xây dựng trên tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 1,9-2,3%.

chọn
Giá nhà leo thang, chuyên gia gợi ý mô hình 'thuê để sở hữu'
Giá nhà ở các thành phố lớn ngày càng vượt quá khả năng chi trả của người dân. Chuyên gia CBRE đề xuất có thể tham khảo mô hình thuê để sở hữu đã được áp dụng thành công trên thế giới.