Bình Thuận rà soát tiến độ các dự án đầu tư chậm triển khai

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, tránh tình trạng lãng phí đất đai và thu hồi những dự án chậm triển khai…, ngày 9/4, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh rà soát tiến độ các dự án đầu tư chậm triển khai trên địa bàn.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành liên quan rà soát toàn bộ các dự án đã chấp thuận đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, phân loại các dự án theo từng lĩnh vực: du lịch, khu dân cư, công nghiệp, năng lượng, thương mại, nông lâm, thủy sản...và phân loại từng nhóm danh mục cụ thể theo tiến độ triển khai.

Trên cơ sở đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình, tiến độ triển khai, những khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân và đề xuất biện pháp để đẩy nhanh tiến độ triển khai từng dự án; đề xuất thu hồi các dự án chậm triển khai, không đủ năng lực thực hiện theo quy định.

Trước mắt, tập trung rà soát các dự án đã chấp thuận từ năm 2015 trở về trước nhưng đến nay vẫn chưa triển khai xây dựng hoặc xây dựng cầm chừng, chưa đi vào hoạt động. 

Văn bản của UBND tỉnh Bình Thuận nêu rõ: Đối với những dự án chậm triển khai, nhất là các dự án đã cho gia hạn thì phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hết thời gian gia hạn phải báo cáo kịp thời, đề xuất biện pháp xử lý. 

Trường hợp không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện thì kiên quyết đề xuất thu hồi, chấm dứt hoạt động dự án theo quy định pháp luật. Trường hợp có dự án chậm triển khai nhưng không được rà soát, xử lý thì Sở Kế hoạch và Đầu tư phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, trong thời gian qua, việc theo dõi tiến độ thực hiện các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước được Sở Kế hoạch và Đầu tư quan tâm thực hiện. 

Tuy nhiên, việc báo cáo tiến độ triển khai các dự án cho Ủy ban nhân dân tỉnh chưa thường xuyên, kịp thời; có nhiều dự án một thời gian dài mới báo cáo, đặc biệt một số dự án đã gia hạn tiến độ thực hiện, khi hết thời gian gia hạn thì không được Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kịp thời, sau một thời gian dài mới báo cáo. 

Việc này dẫn đến việc quản lý dự án không chặt chẽ, không tạo ra môi trường đầu tư tích cực góp phần phát triển kinh tế xã hội. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận yêu cầu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chấn chỉnh cán bộ, công chức trực tiếp quản lý theo dõi lĩnh vực đầu tư, không để xảy ra tình trạng chậm báo cáo như trong thời gian qua. 

Tính đến đầu tháng 4/2021, tỉnh có 1.582 dự án đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư tư với tổng diện tích đất 49.700 ha, tổng vốn đăng ký 320.500 tỷ đồng

chọn
Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (23-29/1): Hoàn thành cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 vào cuối tháng 4; nâng cấp đường sắt Nha Trang – Sài Gòn
Hoàn thành cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 vào cuối tháng 4/2023; triển khai nâng cấp đường sắt Nha Trang – Sài Gòn; Hải Phòng sắp khởi công đường Đỗ Mười... là những thông tin quy hoạch, hạ tầng giao thông nổi bật trong tuần.