Bộ Công an lấy ý kiến đóng góp về mẫu thẻ căn cước công dân gắn chíp

Bộ Công an đề xuất chíp điện tử lưu trữ thông tin cơ bản của công dân được cấp thẻ Căn cước công dân (CCCD) được gắn ở mặt sau thẻ CCCD.

Ngày 12/10, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư qui định về mẫu thẻ Căn cước công dân (CCCD) để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; Dự thảo Thông tư gồm 7 điều.

Theo đó, dự thảo Thông tư này qui định cụ thể về hình dáng, kích thước, qui cách, ngôn ngữ khác, chất liệu, nội dung thẻ CCCD và trách nhiệm của Công an các đơn vị trong việc sản xuất, quản lí mẫu thẻ CCCD. 

Hình dáng, kích thước, nội dung, qui cách và chất liệu thẻ CCCD được qui định cụ thể tại Điều 3 của dự thảo Thông tư, trong đó qui định thẻ CCCD hình chữ nhật, bốn góc được cắt tròn, chiều dài 85,6 mm, chiều rộng 53,98 mm, độ dày 0,76 mm. 

Chất liệu của thẻ CCCD được sản xuất bằng chất liệu nhựa, ngoài cùng của hai mặt có phủ lớp màng nhựa mỏng trong suốt...

Nội dung thẻ CCCD qui định mặt trước thẻ CCCD gồm các thông tin sau

Bên trái, từ trên xuống: Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đường kính 12mm; ảnh của người được cấp thẻ CCCD cỡ 20 x 30mm; có giá trị đến;

Bên phải, từ trên xuống: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc; dòng chữ “CĂN CƯỚC CÔNG DÂN”; biểu tượng của thẻ CCCD gắn chíp điện tử; số; họ và tên; ngày sinh; giới tính; quốc tịch; quê quán; nơi thường trú.

Một điểm mới là các thông tin mặt trước đều có thêm tiếng Anh bên cạnh tiếng Việt. Mặt trước thẻ còn có phôi bảo an để chống làm giả.

Mặt sau thẻ CCCD gồm các thông tin sau

Bên trái, từ trên xuống: Đặc điểm nhận dạng; ngày, tháng, năm cấp thẻ CCCD; chức danh của người có thẩm quyền cấp thẻ; chữ kí, họ và tên của người có thẩm quyền cấp thẻ; dấu có hình Quốc huy của cơ quan cấp thẻ CCCD; chíp điện tử.

Bên phải, từ trên xuống: có 2 ô là vân tay ngón trỏ trái và vân tay ngón trỏ phải của người được cấp thẻ CCCD.

 Dòng mã ICAO (mã của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế); mã QR code (mã phản hồi nhanh hay mã vạch hai chiều).

Ngoài ra, dự thảo Thông tư này cũng qui định con dấu trên thẻ CCCD màu đỏ, là con dấu có hình Quốc huy thu nhỏ của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

Thời hạn sử dụng của thẻ CCCD được tính theo độ tuổi đổi thẻ CCCD qui định tại Điều 21 Luật Căn cước công dân.

Theo Bộ Công an, việc lấy ý kiến người dân về mẫu thẻ căn cước mới được bắt đầu từ ngày 12/10 và diễn ra trong hai tháng.


chọn