Bộ trưởng Xây dựng nói gì về dự thảo siết phân lô bán nền của Bộ TN-MT?

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ nêu quan điểm về việc siết phân lô bán nền của Bộ Tài nguyên - Môi trường.
Bộ trưởng Xây dựng nói gì về dự thảo siết phân lô bán nền của Bộ TN-MT? - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng, nên thực hiện theo qui định pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, phát triển đô thị để điều chỉnh phân lô bán nền, tránh chồng chéo (Ảnh: Ngọc Thắng).

Văn bản của Bộ Xây dựng, do Bộ trưởng Phạm Hồng Hà , gửi Văn phòng Chính phủ nêu ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định qui định chi tiết thi hành luật Đất đai, trong đó có quan điểm về chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng một phần, hoặc toàn bộ dự án đầu tư xây dựng, hay còn gọi là phân lô bán nền.

Theo Bộ Xây dựng, điều 194 luật Đất đai 2013; điều 41 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (Nghị định 43) qui định mang tính nguyên tắc về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở và giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên - Môi trường qui định chi tiết.

Tuy nhiên, theo qui định của luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 thì hiện nay không còn hình thức Thông tư liên tịch giữa 2 bộ. Do vậy, hiện đang thiếu qui định pháp luât đồng bộ để triển khai thực hiện qui định nêu trên.

Bộ trưởng Xây dựng nói gì về dự thảo siết phân lô bán nền của Bộ TN-MT? - Ảnh 2.

Bộ Xây dựng cho rằng, cần có đánh giá tác động về việc siết phân lô bán nền (Ảnh: Lê Quân).

Bộ Xây dựng cho hay, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư xây dựng, ngoài đáp ứng điều kiện theo pháp luật về đất đai, còn phải đáp ứng điều kiện theo pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, phát triển đô thị.

Mặt khác, theo Bộ Xây dựng, điểm b, khoản 1; khoản 2 Nghị định 43 qui định về điều kiện chủ đầu tư dự án phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, qui định về khu vực được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền.

“Những nội dụng này cũng đang được qui định cụ thể (bao gồm cả qui định về thẩm quyền, trình tự thủ tục) tại Nghị định 11/2013/NĐ-CP (Nghị định 11) và Thông tư liên tịch số 20/TTLT/BXD-BNV hướng dẫn một số nội dụng của Nghị định 11 của Chính phủ về quản đầu tư phát triển đô thị. Như vậy, về bản chất, các qui định tại điểm b, khoản 1; khoản 2, điều 41, Nghị định 43 được căn cứ theo quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và là điều kiện theo pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, phát triển đô thị, nên không cần thiết phải qui định cụ thể tại Nghị định 43, mà chỉ cần dẫn chiếu theo qui định của pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, phát triển đô thị để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, tránh chồng chéo”, Bộ Xây dựng nêu quan điểm.

Cũng theo Bộ Xây dựng, dự thảo Nghị định của Bộ Tài nguyên - Môi trường về sửa đổi bổ sung liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án chưa được đánh giá tác động và chưa có qui định xử chuyển tiếp.

Do vậy, Bộ Xây dựng đề nghị sửa đổi các điểm nêu trên của Nghị định 43 theo hướng: “Dự án đáp ứng điều kiện và thuộc khu vực, loại đô thị chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền theo qui định của pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, phát triển đô thị…”.

chọn
'Nút thắt' chưa thể gỡ trên đoạn Vành đai 2,5 nối những khu đô thị tỷ USD ở Tây Hồ và Bắc Từ Liêm
Đoạn vành đai 2,5 kết nối từ khu đô thị Ciputra đến các khu đô thị Ngoại giao đoàn và Tây Hồ Tây đang triển khai xây dựng nhưng vướng mặt bằng.