Các KCN Bắc Ninh đón thêm 39 dự án vốn đăng ký hơn 315 triệu USD

5 tháng đầu năm 2021, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đã cấp mới đăng ký cho 39 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 315 triệu USD.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh vừa công bố tình hình đầu tư nước ngoài tháng 5 và 5 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh.

Trong các khu công nghiệp (KCN), tháng 5/2021 (từ ngày 19/4/2021 đến ngày 18/5/2021), Ban quản lý các KCN tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 11 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 60 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 5 dự án với số vốn tăng hơn 6,1 triệu USD; thu hồi 7 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 73,2 triệu USD.

5 tháng đầu năm 2021, Ban quản lý các KCN tỉnh đã cấp mới đăng ký cho 39 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 315 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 26 dự án với số vốn điều chỉnh tăng hơn 41 triệu USD, thu hồi 16 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 208 triệu USD.

Lũy kế đến ngày 18/5/2021, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1072 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh gần 18 tỷ USD; vốn đầu tư hạ tầng gần 264 triệu USD. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 18,3 tỷ USD. 

Ngoài các KCN, trong tháng 5/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới đăng ký đầu tư cho ba dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 1 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho hai dự án với số vốn giảm là 0,41 triệu USD. Thu hồi hai dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 0,22 triệu USD.

5 tháng đầu năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 13 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 5,6 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 7 dự án với số vốn tăng là 2,5 triệu USD. Thu hồi 4 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là 0,42 triệu USD.

Lũy kế đến ngày 18/5/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp đăng ký đầu tư cho 594 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh gần 1,3 tỷ USD.

Các KCN Bắc Ninh đón thêm 39 dự án vốn đăng ký hơn 315 triệu USD - Ảnh 1.

Hơn 315 triệu USD đổ vào các KCN tại Bắc Ninh trong 5 tháng đầu năm. (Ảnh: Báo Bắc Ninh).

Tính chung trên địa bàn toàn tỉnh, trong tháng 5/2021, tỉnh Bắc Ninh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 14 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 61 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 7 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 5,7 triệu USD.

Ngoài ra, có 5 lượt ra thông báo chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 2,2 triệu USD; thu hồi 9 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 73,4 triệu USD.

5 tháng đầu năm 2021, tỉnh đã cấp mới cho 52 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 320,6 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 33 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 43,6 triệu US; góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 22 lượt với giá trị là 9,1 triệu USD; thu hồi 20 dự án với tổng vốn đầu tư là 208,3 triệu USD.

Lũy kế đến hết ngày 18/5/2021, tỉnh Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1663 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt hơn 20 tỷ USD.

Trước đó, tháng 4/2021, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có quyết định về việc thành lập 4 KCN trên địa bàn với tổng diện tích hơn 1.000 ha, tổng vốn đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng.

Dự án thứ nhất là KCN Quế Võ III – Phân khu 2 tại xã Việt Hùng (xã Phù Lương và xã Quế Tân, huyện Quế Võ) với quy mô hơn 208 ha, tổng vốn đầu tư 2.779 tỷ đồng.

Dự án thứ hai là KCN Gia Bình (xã Đông Cứu, xã Lãng Ngâm và xã Đại Bái, huyện Gia Bình) với quy mô gần 307 ha, tổng vốn đầu tư 2.578 tỷ đồng.

Dự án thứ ba là KCN Gia Bình II (xã Nhân Thắng, xã Thái Bảo, xã Bình Dương và xã Vạn Ninh, huyện Gia Bình) với quy mô 250 ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.956 tỷ đồng.

Cuối cùng là dự án KCN Thuận Thành I (xã Ninh Xá, Trạm Lộ và Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành) với quy mô gần 250 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.847 tỷ đồng.

chọn
Nhóm Eurowindow hé mở kế hoạch khởi công khu đô thị 7.100 tỷ ở Long An
Khu đô thị tại phường 4 và phường 6 TP Tân An có diện tích gần 175 ha, tổng mức đầu tư 7.119 tỷ đồng. Chủ đầu tư cho biết dự kiến khởi công dự án vào quý II/2025.