Cảnh cá Koi Nhật Bản bơi lội sau 1 tháng sống trong nước sông Tô Lịch

Sau 1 tháng, cá Koi Nhật Bản đang sống khỏe mạnh trong nước sông Tô Lịch sau khi xử lí.

Video cá Koi sống trong nước sông Tô Lịch sau xử lí.

1

Đây là hình ảnh khu thí điểm xử lí ô nhiễm một đoạn sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật Bản Nano - Bioreactor. Hiện tại, thời gian thí điểm tại đây đã kết thúc.

2

Khoảng 1 tháng trước, ngày 16/9, đơn vị thí điểm đã thả cá Koi Nhật Bản xuống bồn nước sông Tô Lịch sau xử lí bằng công nghệ Nano - Bioreactor.

3

Hiện tại, cá Koi Nhật Bản vẫn đang được chăm sóc tại khu vực này.

4

Ghi nhận của chúng tôi cho thấy, cá Koi ít khi nổi lên mặt nước. "Công nghệ Nano - Bioreactor tạo ra nhiều oxy ở tầng đáy nên cá lặn sâu mà không cần ngoi lên đớp oxy", đại diện JVE - đơn vị thí điểm xử lí ô nhiễm cho biết.

5

Theo người bảo vệ trông coi khu vực này, chỉ cần cho ăn, cá sẽ ngoi lên.

6

Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy đàn cá tại đây sống khỏe mạnh.

7

Cá tranh nhau thức ăn.

8

9

9-9

Đàn cá sống trong nước sông Tô Lịch khỏe mạnh.

10

Khu vực này được bảo vệ trông coi 24/24h.

11

Bồn nước nuôi cá Koi Nhật Bản cũng được lắp mái che, bảo vệ cẩn thận.

12

Camera cũng được lắp ở khu vực thí điểm để bảo vệ đàn cá.