Cảnh sát hướng dẫn phụ huynh cách bảo vệ trẻ em

Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đưa ra hàng loạt khuyến cáo cho các phụ huynh nhằm bảo vệ trẻ em không bị kẻ xấu lợi dụng.

chọn