Cập nhật lãi suất ngân hàng Agribank mới nhất tháng 9/2022

Trong khảo sát mới nhất được thực hiện vào ngày 5/9, ngân hàng Agribank vừa công bố biểu lãi suất mới nhất. Phạm vi lãi suất huy động vốn áp dụng cho khách hàng cá nhân hiện đang dao động từ 3,1%/năm đến 5,6%/năm, lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Agribank áp dụng cho khách hàng cá nhân

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng Agribank tháng 10/2022

Vào tháng 9, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vẫn triển khai biểu lãi suất tiết kiệm không đổi so với hồi tháng 8 là 3,1%/năm - 5,6%/năm, lần lượt tương ứng với các kỳ hạn kéo dài 1 - 24 tháng, lãi cuối kỳ. 

 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Nguồn: Agribank)

Cụ thể như sau, mức lãi suất 3,1%/năm hiện vẫn đang được áp dụng cho các kỳ hạn 1 - 2 tháng.

Các khoản tiền gửi trực tiếp tại quầy có kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 tháng được niêm yết lãi suất ngân hàng Agribank ổn định là 3,4%/năm. 

Khách hàng khi chọn gửi tiền với các kỳ hạn 6 - 11 tháng sẽ được hưởng lãi suất cùng một mức là 4%/năm. 

Tại những kỳ hạn dài hơn từ 12 tháng đến 24 tháng, khách hàng cá nhân tiếp tục được hưởng mức lãi suất ưu đãi nhất của tháng 9 là 5,6%/năm, không đổi so với hồi tháng 8.

Trong trường hợp, khách hàng chọn gửi các khoản tiền không kỳ hạn hoặc tài khoản thanh toán sẽ chỉ được hưởng lãi suất cực thấp là 0,1%/năm.

Kỳ hạn

VND

Không kỳ hạn

0,1%

1 Tháng

3,1%

2 Tháng

3,1%

3 Tháng

3,4%

4 Tháng

3,4%

5 Tháng

3,4%

6 Tháng

4%

7 Tháng

4%

8 Tháng

4%

9 Tháng

4%

10 Tháng

4%

11 Tháng

4%

12 Tháng

5,6%

13 Tháng

5,6%

15 Tháng

5,6%

18 Tháng

5,6%

24 Tháng

5,6%

Tiền gửi thanh toán

0,1%

Nguồn: Agribank

Lãi suất ngân hàng Agribank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp

Theo ghi nhận mới nhất, lãi suất huy động vốn được triển khai cho khách hàng doanh nghiệp cũng không ghi nhận thay đổi mới. Khung lãi suất ngân hàng tiếp tục ổn định từ 3%/năm đến 4,9%/năm, tương ứng với các kỳ hạn kéo dài từ 1 tháng đến 24 tháng, nhận lãi cuối kỳ. 

Hiện tại, mức lãi suất 3%/năm tiếp tục được ấn định cho các khoản tiết kiệm có kỳ hạn 1 - 2 tháng.

Ngân hàng Agribank áp dụng mức lãi suất 3,3%/năm cho các kỳ hạn kéo dài từ 3 tháng đến 5 tháng. 

Tại các kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng, lãi suất tiền gửi mà ngân hàng hiện đang triển khai là 3,7%/năm. 

Khách hàng doanh nghiệp sẽ được hưởng lãi suất cao nhất là 4,9%/năm khi chọn gửi tiết kiệm tại các kỳ hạn từ 12 tháng đến 24 tháng tại ngân hàng Agribank. 

Trong trường hợp, các khoản tiền không có kỳ hạn gửi hoặc tiền gửi thanh toán thì chỉ được áp dụng lãi suất ở mức 0,2%/năm.

Kỳ hạn

VND

Không kỳ hạn

0,2%

1 Tháng

3%

2 Tháng

3%

3 Tháng

3,3%

4 Tháng

3,3%

5 Tháng

3,3%

6 Tháng

3,7%

7 Tháng

3,7%

8 Tháng

3,7%

9 Tháng

3,7%

10 Tháng

3,7%

11 Tháng

3,7%

12 Tháng

4,9%

13 Tháng

4,9%

15 Tháng

4,9%

18 Tháng

4,9%

24 Tháng

4,9%

Tiền gửi thanh toán

0,2%

Nguồn: Agribank

chọn
Nhiều doanh nghiệp BĐS, xây dựng đặt mục tiêu lợi nhuận đi lùi năm 2023
Năm 2023, trước tình hình kinh tế gặp khó, nhiều doanh nghiệp thuộc nhóm BĐS, xây dựng đã lên kế hoạch kinh doanh với mức lợi nhuận đi lùi so với kết quả thực hiện được trong năm 2022 như Đất Xanh Services, Vinaconex, Viglacera, Sonadezi Long Thành, CII,,...