Lãi suất ngân hàng Agribank tháng 10/2022 điều chỉnh tăng tại tất cả kỳ hạn

Theo ghi nhận, trong tháng 10, ngân hàng Agribank đã cập nhật biểu lãi suất mới nhất được điều chỉnh tăng tại nhiều kỳ hạn khác nhau. Khung lãi suất hiện đang được triển khai cho khách hàng cá nhân nằm trong khoảng 4,1%/năm - 6,4%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Agribank áp dụng cho khách hàng cá nhân

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng Agribank tháng 11/2022

Sau khi thực hiện khảo sát vào ngày 3/10, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã triển khai biểu lãi suất mới tăng 0,8 đến 1 điểm phần trăm so với tháng trước. Khung lãi suất huy động vốn hiện tại là 4,1%/năm - 6,4%/năm, áp dụng lần lượt cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 24 tháng, lãi cuối kỳ. 

 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Nguồn: Agribank)

Theo đó, các kỳ hạn tiền gửi từ 1 tháng đến 5 tháng đã được cộng thêm 1%/năm. Cụ thể, khách hàng khi gửi tiền có kỳ hạn 1 - 2 tháng sẽ được hưởng lãi suất ngân hàng Agribank ở mức 4,1%/năm. 

Tại kỳ hạn 3 - 5 tháng, ngân hàng Agribank đã triển khai lãi suất ở mức 4,4%/năm. 

Tương tự, tại các kỳ hạn từ 6 tháng đến 24 tháng, mức lãi suất đã được cộng thêm 0,8%/năm so với hồi tháng 9. Theo đó, 4,8%/năm là mức lãi suất tiền gửi được áp dụng cho các kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng. 

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn dài hơn 12 - 24 tháng thì sẽ được ấn định lãi suất ưu đãi nhất là 6,4%/năm, đây cũng là mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Agribank ở thời điểm hiện tại. 

Trong trường hợp, khách hàng chọn gửi các khoản tiền không kỳ hạn hoặc tài khoản thanh toán sẽ chỉ được hưởng lãi suất là 0,3%/năm, cao hơn tháng trước 0,2%/năm. 

Kỳ hạn

VND

Không kỳ hạn

0,3%

1 Tháng

4,1%

2 Tháng

4,1%

3 Tháng

4,4%

4 Tháng

4,4%

5 Tháng

4,4%

6 Tháng

4,8%

7 Tháng

4,8%

8 Tháng

4,8%

9 Tháng

4,8%

10 Tháng

4,8%

11 Tháng

4,8%

12 Tháng

6,4%

13 Tháng

6,4%

15 Tháng

6,4%

18 Tháng

6,4%

24 Tháng

6,4%

Tiền gửi thanh toán

0,3%

Nguồn: Agribank

Lãi suất ngân hàng Agribank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp

Tương tự, biểu lãi suất áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp cũng được điều chỉnh tăng so với tháng trước, mức tăng 0,3%/năm - 0,5%/năm. Khung lãi suất được áp dụng cho thời điểm này là 3,5%/năm - 5,2%/năm, nhận lãi cuối kỳ. 

Trong đó, các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến 11 tháng đã được cộng thêm 0,5 điểm phần trăm trong tháng này.

Cụ thể như sau, 3,5%/năm đang là mức lãi suất ngân hàng áp dụng cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn 1 và 2 tháng. 

Tại các kỳ hạn 3 - 5 tháng, ngân hàng đang triển khai lãi suất là 3,8%/năm. 

Khách hàng khi gửi tiền có kỳ hạn 6 - 11 tháng sẽ được hưởng lãi suất ở mức 4,2%/năm. 

Tương tự, lãi suất tiết kiệm áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp có kỳ hạn 12 - 24 tháng hiện đang được ấn định ở mức 5,2%/năm, tăng 0,3 điểm phần trăm so với tháng trước.

Nếu khách hàng chọn gửi tiền không có kỳ hạn hoặc gửi tiền thanh toán thì lãi suất được triển khai trong tháng này là 0,3%/năm, cao hơn 0,1%/năm. 

Kỳ hạn

VND

Không kỳ hạn

0,3%

1 Tháng

3,5%

2 Tháng

3,5%

3 Tháng

3,8%

4 Tháng

3,8%

5 Tháng

3,8%

6 Tháng

4,2%

7 Tháng

4,2%

8 Tháng

4,2%

9 Tháng

4,2%

10 Tháng

4,2%

11 Tháng

4,2%

12 Tháng

5,2%

13 Tháng

5,2%

15 Tháng

5,2%

18 Tháng

5,2%

24 Tháng

5,2%

Tiền gửi thanh toán

0,3%

Nguồn: Agribank

chọn