Cập nhật lãi suất ngân hàng Sacombank tháng 9/2021

Tại thời điểm khảo sát ngày 11/9, lãi suất cao nhất tại ngân hàng Sacombank được ghi nhận ở mức 6,4%/năm cho hình thức gửi tiết kiệm online tại kỳ hạn 36 tháng, hình thức nhận lãi cuối kỳ. Trong tháng này, lãi suất được điều chỉnh tại nhiều kỳ hạn nhất định.

Lãi suất ngân hàng Sacombank áp dụng cho hình thức gửi tiết kiệm truyền thống

Hiện tại, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) được huy động khung lãi suất từ 2,9%/năm đến 5,8%/năm đối với hình thức gửi tiền tại quầy cho khách hàng cá nhân, nhận lãi cuối kỳ. 

Cập nhật lãi suất ngân hàng Sacombank tháng 9/2021 - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)

Cụ thể như sau, khách hàng gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng được hưởng lãi suất lần lượt là 2,9%/năm và 3%/năm, giảm 0,2%/năm so với tháng trước. 

Trong khi đó, mức lãi suất tiền gửi 3%/năm được áp dụng đồng thời cho các kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 tháng, giảm 0,3%/năm. Tại kỳ hạn 6 tháng, ngân hàng Sacombank cũng giảm 0,3%/năm và hiện đang triển khai lãi suất là 4,3%/năm. 

Khi gửi tiết kiệm tại quầy cho các kỳ hạn 7 - 8 tháng, khách hàng sẽ được hưởng chung mức lãi suất là 4,4%/năm. Đối với những khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 9 tháng đến 11 tháng sẽ được huy động lãi suất là 4,5%/năm. Tại các kỳ hạn trên, lãi suất ngân hàng Sacombank đã được điều chỉnh giảm 0,4%/năm.

Tại kỳ hạn 12 tháng, lãi suất ngân hàng đã giảm 0,2%/năm xuống mức 5,3%/năm. 

Hiện tại, mức lãi suất tiền gửi cao nhất cho hình thức gửi tiết kiệm truyền thống đang được áp dụng tại ngân hàng Sacombank là 5,8%/năm với kỳ hạn 13 tháng (áp dụng với tiền gửi tối thiểu là 300 tỷ đồng) và 36 tháng.

Nếu khách hàng có nhu cầu tái tục tài khoản tiết kiệm với số dư dưới 300 tỷ đồng/tài khoản thì ngân hàng Sacombank sẽ dựa theo mức lãi suất tiết kiệm cuối kỳ của kỳ hạn 12 tháng. Lãi suất áp dụng cho các hình thức nhận lãi khác cũng được quy đổi tương ứng dựa theo hình thức nhận lãi cuối kỳ.

Tại những kỳ hạn dài hơn là 15 tháng và 18 tháng, mức lãi suất được triển khai tương ứng là 5,5%/năm và 5,6%/năm, lần lượt giảm 0,1%/năm và 0,2%/năm. 

Tại kỳ hạn 24 tháng, lãi suất ngân hàng Sacombank đang huy động là 5,7%/năm sau khi điều chỉnh giảm 0,3%/năm. 

Cập nhật lãi suất ngân hàng Sacombank tháng 9/2021 - Ảnh 2.

Nguồn: Sacombank

Lãi suất ngân hàng Sacombank áp dụng cho hình thức gửi tiết kiệm online

Đối vời hình thức gửi tiết kiệm online, lãi suất cũng đã được điều chỉnh tăng giảm ở một vài kỳ hạn. Khách hàng gửi tiền tiết kiệm online được hưởng lãi suất từ 3,3%/năm đến 6,3%/năm cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng, cao hơn so với hình thức gửi tiết kiệm tại quầy. 

Trong đó, tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng được huy động lãi suất tương ứng từ 3,3%/năm đến 3,5%/năm, giảm 0,1%/năm. 

Với kỳ hạn từ 6 tháng đến 15 tháng, khách hàng khi gửi tiền online sẽ được hưởng lãi suất từ 4,9%/năm đến 5,9%/năm.

Tại các kỳ hạn 18 tháng lãi suất vẫn được giữ nguyên ở mức 6,1%/năm. Tiền gửi có kỳ hạn 24 tháng điều chỉnh giảm 0,1%/năm và đang được áp dụng ở mức 6,2%/năm 

Mức  lãi suất cao nhất của ngân hàng Sacombank hiện tại là 6,3%/năm dành riêng cho tiền gửi online có kỳ hạn 36 tháng, giảm 0,1%/năm so với tháng trước. 

Cập nhật lãi suất ngân hàng Sacombank tháng 9/2021 - Ảnh 3.

Nguồn: Sacombank

 

chọn
Kinh Bắc nói gì về khoản giảm trừ doanh thu gần 450 tỷ đồng trong quý IV/2022?
VCSC dẫn lời từ Kinh Bắc cho biết, công ty ghi nhận khoản giảm trừ doanh thu hơn 447 tỷ đồng từ việc hoàn trả lại đất đã bán tại Khu đô thị Tràng Duệ, góp phần dẫn đến khoản lỗ sau thuế gần 540 tỷ đồng trong quý IV/2022.