Cập nhật lãi suất ngân hàng VIB trong tháng 9/2021

Trong tháng 9, ngân hàng VIB tiếp tục duy trì biểu lãi suất tiền gửi tại tất cả các kỳ hạn. Mức lãi suất cao nhất được ghi nhận ở thời điểm hiện tại là 6,3%/năm với hình thức gửi tiết kiệm online, nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng VIB áp dụng cho khách hàng cá nhân

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) vẫn giữ nguyên khung lãi suất tiết kiệm từ 3,5%/năm đến 6,2%/năm cho khách hàng cá nhân, nhận lãi cuối kỳ. Bên cạnh đó, ngân hàng VIB tiếp tục phân loại lãi suất theo từng hạn mức tiền gửi cụ thể như: 10 triệu - dưới 100 triệu đồng; 100 triệu - dưới 1 tỷ đồng; 1 tỷ đồng - dưới 5 tỷ đồng và từ 5 tỷ đồng trở lên. 

Cập nhật lãi suất ngân hàng VIB trong tháng 9/2021 - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB)

Lãi suất tiền gửi đang được áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng với số tiền 10 triệu - dưới 1 tỷ đồng là 3,5%/năm. Khách hàng khi gửi tiền tại ngân hàng từ 1 tỷ đồng trở lên với các kỳ hạn này sẽ được hưởng lãi suất là 3,6%/năm. 

Có cùng hạn mức tiền gửi từ 10 triệu đến dưới 1 tỷ đồng cho các kỳ hạn 6 - 11 tháng, ngân hàng VIB huy động mức lãi suất là 5,3%/năm. Từ 1 tỷ đồng trở lên với những kỳ hạn tương đương thì khách hàng sẽ được hưởng lãi suất ở mức 5,4%/năm. 

Đối với những khoản tiền tiết kiệm mới từ 1.000 tỷ đồng trở lên hoặc các khoản tiền gia hạn tự động được gửi trước ngày 11/10/2016 cho kỳ hạn 12 - 13 tháng sẽ tiếp tục được duy trì lãi suất là 6,19%/năm. 

Tại hai kỳ hạn 15 tháng và 18 tháng, ngân hàng VIB vẫn đang triển khai lãi suất tương ứng là 5,8%/năm và 6%/năm với hạn mức tiền gửi từ 10 triệu đến dưới 1 tỷ đồng. Những khoản gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, thì lãi suất ở mỗi kỳ hạn sẽ được cộng thêm 0,1%/năm. 

Lãi suất ngân hàng cho các khoản tiền gửi từ 10 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng đang được triển khai là 6,1%/năm tại kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng. Những khoản tiền gửi có hạn mức trên 1 tỷ đồng, ngân hàng VIB cũng sẽ cộng thêm 0,1%/năm lãi suất cho các kỳ hạn tương ứng. 

Trong trường hợp, khách hàng gửi tiền với kỳ hạn dưới 1 tháng, lãi suất ngân hàng VIB vẫn sẽ giữ nguyên không đổi là 0,2%/năm. Nếu khách hàng muốn tất toán những khoản tiết kiệm trước thời hạn thì chỉ được hưởng mức lãi suất không kỳ hạn là 0,1%/năm. 

Kỳ hạn (tháng)

Từ 10 triệu đến dưới 100 triệu

Từ 100 triệu đến dưới 1 tỷ

Từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ

Từ 5 tỷ trở lên

Kỳ hạn nổi bật

1 tháng

3,5%

3,5%

3,6%

3,6%

6 tháng

5,2%

5,2%

5,3%

5,3%

Kỳ hạn khác

< 1 tháng

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

2 tháng

3,5%

3,5%

3,6%

3,6%

3, 4, 5 tháng

3,5%

3,5%

3,6%

3,6%

7 tháng

5,3%

5,3%

5,4%

5,4%

8 tháng

5,3%

5,3%

5,4%

5,4%

9 tháng

5,3%

5,3%

5,4%

5,4%

10 tháng

5,3%

5,3%

5,4%

5,4%

11 tháng

5,3%

5,3%

5,4%

5,4%

12, 13 tháng

6,19%

6,19%

6,19%

6,19%

15 tháng

5,8%

5,8%

5,9%

5,9%

18 tháng

6,0%

6,0%

6,1%

6,1%

24 tháng

6,1%

6,1%

6,2%

6,2%

36 tháng

6,1%

6,1%

6,2%

6,2%

Nguồn: VIB

Lãi suất ngân hàng VIB áp dụng cho tiền gửi online

Sang hình thức gửi tiết kiệm online nhận lãi cuối kỳ, ngân hàng VIB vẫn duy trì khung lãi suất từ 3,6%/năm đến 6,3%/năm so với hồi tháng 8. So với hình thức gửi tiền tiết kiệm tại quầy, khách hàng khi gửi tiết kiệm online sẽ được hưởng lãi suất ngân hàng VIB cao hơn 0,1%/năm tại hầu hết các kỳ hạn. 

Mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng VIB được ghi nhận ở thời điểm hiện tại là 6,3%/năm với hạn mức tiền gửi online là trên 1 tỷ đồng cho kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng. 

 

Từ 10 triệu đến dưới 100 triệu

Từ 100 triệu đến dưới 1 tỷ

Từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ

Từ 5 tỷ trở lên

Kỳ hạn nổi bật

1 tháng

3,6%

3,6%

3,7%

3,7%

6 tháng

5,3%

5,3%

5,4%

5,4%

Kỳ hạn khác

< 1 tháng

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

2 tháng

3,6%

3,6%

3,7%

3,7%

3, 4, 5 tháng

3,6%

3,6%

3,7%

3,7%

7 tháng

5,4%

5,4%

5,5%

5,5%

8 tháng

5,4%

5,4%

5,5%

5,5%

9 tháng

5,4%

5,4%

5,5%

5,5%

10 tháng

5,4%

5,4%

5,5%

5,5%

11 tháng

5,4%

5,4%

5,5%

5,5%

15 tháng

5,9%

5,9%

6,0%

6,0%

18 tháng

6,1%

6,1%

6,2%

6,2%

24 tháng

6,2%

6,2%

6,3%

6,3%

36 tháng

6,2%

6,2%

6,3%

6,3%

Nguồn: VIB

chọn
Th&#244;ng tin quy hoạch nổi bật tuần qua (20-26/6): C&#244;ng bố quy hoạch v&#249;ng ĐBSCL, giao c&#225;c tỉnh l&#224;m cao tốc
Công bố quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến 2030, dự kiến tháng 6/2023 khởi công đường vành đai 3 TP HCM, Hà Nội chốt phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo, giao một số tỉnh nghiên cứu làm cao tốc, TP HCM tính mở làn riêng cho xe đạp trên xa lộ Hà Nội,... là những  thông tin quy hoạch, hạ tầng giao thông nổi bật trong tuần.