Cập nhật lãi suất tiền gửi ngân hàng PG Bank tháng 4/2021

Ngân hàng PG Bank đã điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi trong tháng này. Biểu lãi suất tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ ghi nhận được hiện tại nằm trong khoảng từ 3,7%/năm đến 6,4%/năm.
Cập nhật lãi suất tiền gửi ngân hàng PG Bank tháng 4/2021 - Ảnh 1.

Nguồn: PG Bank

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) trong tháng này tăng tại các kỳ hạn 1 - 3 tháng và giảm tại các kỳ hạn 6 tháng đến 37 tháng. Lãi suất ngân hàng dưới hình thức lĩnh lãi cuối kỳ được triển khai trong khoảng từ 3,7%/năm đến 6,4%/năm.

Lãi suất ngân hàng PG Bank tại kỳ hạn từ 1 - 3 tháng được huy động cùng mức 3,7%/năm, tăng 0,2 điểm % so với tháng trước. 

Trong khi đó tiền gửi tại kỳ hạn 6 - 37 tháng đồng loạt giảm 0,2 điểm % ở mỗi kỳ hạn. Lãi suất tiết kiệm tại kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng được PG Bank áp dụng ở mức 5,3%/năm. Ngân hàng huy động lãi suất ở mức 5,8%/năm và 5,9%/năm tương ứng với hai kỳ hạn gửi 12 tháng và 13 tháng. 

Các khoản tiết kiệm tại kỳ hạn 18 tháng đang được niêm yết với lãi suất là 6,6%/năm. Tuy đã giảm 0,2 điểm % nhưng đây vẫn là mức lãi suất tiền gửi cao nhất đang được PG Bank áp dụng trong tháng này. 

Tại kỳ hạn 24 tháng, lãi suất đang được triển khai ở mức 6,2%/năm. Ngân hàng cũng đồng thời áp dụng lãi suất 6,2%/năm tại kỳ hạn 37 tháng. PG Bank đã triển khai kỳ hạn gửi 37 tháng thay vì 36 tháng như đa số các ngân hàng khác.

Một sự khác biệt khác là tại PG Bank, khách hàng có thể gửi tiền tại các kỳ hạn ngắn ngày như 1, 2 ,3 ngày, tuy nhiên chỉ được áp dụng lãi suất ở mức 0%/năm. Với các kỳ hạn ngắn khác như 4, 5, 7, 14, 21 ngày, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất là 0,2%/năm. Riêng lãi suất tiền gửi tại kỳ hạn 6 ngày được ấn định ở mức 0,5%/năm. 

Lãi suất ngân hàng PG Bank áp dụng với tiền gửi VND

Kỳ hạn

TIỀN GỬI VND

Trả lãi cuối kỳ (%/năm)

TIỀN GỬI VND

Trả lãi hàng tháng (%/năm)

1 Ngày

0

 

2 Ngày

0

 

3 Ngày

0

 

4 Ngày

0,2

 

5 Ngày

0,2

 

6 Ngày

0,5

 

7 Ngày

0,2

 

14 Ngày

0,2

 

21 Ngày

0,2

 

1 Tháng

3,7

 

2 Tháng

3,7

3,69

3 Tháng

3,7

3,69

6 Tháng

5,3

5,24

9 Tháng

5,3

5,21

12 Tháng

5,8

5,65

13 Tháng

5,9

5,73

18 Tháng

6,4

6,13

24 Tháng

6,2

5,86

37 Tháng

6,2

5,7

Nguồn: PG Bank

Đối với hình thức nhận lãi hàng tháng, ngân hàng áp dụng lãi suất trong khoảng từ 3,6%/năm đến 6,13%/năm, áp dụng tại kỳ hạn 2 - 37 tháng. Các kỳ hạn ngắn từ 1 tháng trở xuống không được triển khai. 

PG Bank cũng điều chỉnh tăng 0,2 điểm % tại kỳ hạn 2-3 tháng, đồng thời giảm 0,2 điểm % tại kỳ hạn 6 - 37 tháng đối với tiền gửi tiết kiệm lĩnh lãi hàng tháng. 

 

chọn