Cắt điện phải thông báo trước 5 ngày

Dự thảo thông tư của Bộ Công Thương đề xuất bên bán điện phải thông báo cho bên mua biết trước thời điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện ít nhất là 5 ngày, trong trường hợp không khẩn cấp.

Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện, trong đó quy định bên bán điện phải thông báo trước cho bên mua điện trong mọi trường hợp ngừng, giảm mức cung cấp điện, trừ một số trường hợp khẩn cấp.

Cụ thể, dự thảo đề xuất bên bán điện phải thông báo cho bên mua biết trước thời điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện ít nhất là 5 ngày, trong trường hợp không khẩn cấp.

Nhà đèn ngừng cung cấp điện phải thông báo trước 5 ngày - Ảnh 1.

Nhà đèn ngừng cung cấp điện phải thông báo trước 5 ngày. (Ảnh: EVN).

Theo dự thảo, bên bán điện ngừng, giảm mức cung cấp điện không khẩn cấp trong các trường hợp như có nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, xây lắp các công trình điện, điều hòa, hạn chế phụ tải do thiếu điện và các nhu cầu khác theo kế hoạch.

Hoặc trong trường hợp ngừng cấp điện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân có liên quan để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình, hoặc theo yêu cầu của bên mua điện.

Nội dung thông báo ngừng cấp, giảm mức cung cấp điện phải có địa điểm, lí do và thời gian bắt đầu thực hiện, cũng như có cả thời gian dự kiến đóng điện trở lại hoặc bảo đảm mức cung cấp điện bình thường.

Dự thảo cũng quy định rõ, trong trường hợp thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện không khẩn cấp để bên mua điện biết trước ít nhất 5 ngày, phải thực hiện các yêu cầu cụ thể như gửi thông báo bằng văn bản hoặc hình thức khác đã được thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện, cho khách hàng có sản lượng mua điện trung bình trên 100.000 kWh/tháng và khách hàng sử dụng điện quan trọng biết.

Ngoài ra, thông báo trong 3 ngày liên tiếp trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức khác đã được thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện đối với các khách hàng còn lại.

"Trường hợp không thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện theo nội dung đã thông báo, bên bán điện có trách nhiệm thông báo lại cho bên mua điện trước thời điểm ngừng, giảm cung cấp điện đã thông báo ít nhất 24 giờ", dự thảo nêu rõ.

Ngoài những trường hợp không khẩn cấp như đã đề cập, dự thảo cũng chỉ ra các trường hợp ngừng, giảm mức cung cấp điện khẩn cấp.

Cụ thể, đó là khi có sự cố xảy ra trên lưới điện cấp điện cho bên mua, sự cố trong hệ thống điện gây mất điện mà bên bán điện không kiểm soát được; hoặc có nguy cơ gây sự cố, mất an toàn nghiêm trọng cho người, thiết bị và hệ thống điện; hoặc hệ thống điện thiếu công suất dẫn đến đe dọa an ninh hệ thống điện; cũng như các sự kiện bất khả kháng khác.

chọn
Chốt quy hoạch, sẽ xây thêm 5 sân bay mới tại 5 tỉnh thành
Đến năm 2030, dự kiến cả nước sẽ có 30 cảng hàng không, nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống cảng hàng không đến năm 2030 khoảng 420.000 tỷ đồng.