Tags

cắt tiền duyên

  • Muộn vợ muộn chồng có phải do không chịu đi cắt tiền duyên?

    Muộn vợ muộn chồng có phải do không chịu đi cắt tiền duyên?

    Lối sống 01:07 | 11/10/2018

    Ngày nay, rất nhiều các bạn trẻ muốn sống độc thân hoặc có xu hướng kết hôn muộn. Tuy nhiên bậc cha mẹ lại nghĩ rằng, con mình đang bị “người âm” ám và sốt sắng ép con đi khắp các đền phủ làm lễ cắt tiền duyên. Nắm bắt được tâm lý này, nhiều kẻ hành nghề mê tín dị đoan đã lợi dụng để kiếm lợi.
Tìm theo ngày
cắt tiền duyên

cắt tiền duyên