Chi tiết mức giá bồi thường nhà trên đất thu hồi làm dự án đường tỉnh ĐT295B Bắc Giang

Mức bồi thường nhà trên đất Nhà nước thu hồi làm dự án nâng cấp tuyến ĐT295B cao nhất là 6.160.000 đồng/m2 sàn.

Ngày 10/8, UBND huyện Lạng Giang, Bắc Giang đã ban hành quyết định về việc phê duyệt đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản là nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất (đợt hai) khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp tuyến ĐT295B, đoạn từ nhà máy gạch Tân Xuyên đến đường vành đai Đông Bắc, TP Bắc Giang.

Trong đó, công trình nhà ở cấp III loại một có mức bồi thường cao nhất, đơn giá 6.160.000 đồng/m2 sàn. Nhà ở cấp III loại hai được bồi thường 4.680.000 đồng/m2 sàn. Nhà ở cấp IV loại một được bồi thường 3.250.000 đồng/m2 xây dựng. Nhà cấp IV loại hai được bồi thường 2.720.000 đồng/m2 xây dựng.

Đối với công trình phụ và các công trình kiến trúc khác, đơn giá bồi thường cụ thể như sau:

Chi tiết mức bồi thường nhà, kiến trúc trên đất thu hồi làm dự án nâng cấp tuyến ĐT295B Lạng Giang, Bắc Giang - Ảnh 1.

Đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản gắn liền với đất Nhà nước thu hồi thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp tuyến ĐT295B. (Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Bắc Giang).

Chi tiết mức bồi thường nhà, kiến trúc trên đất thu hồi làm dự án nâng cấp tuyến ĐT295B Lạng Giang, Bắc Giang - Ảnh 2.

Đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản gắn liền với đất Nhà nước thu hồi thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp tuyến ĐT295B. (Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Bắc Giang).

Theo nội dung quyết định, đơn giá trên là bồi thường, hỗ trợ toàn bộ chi phí cần thiết về vật liệu, nhân công, máy thi công, chi phí chung, thuế giá trị gia tăng theo quy định.

Phương pháp đo đạc, tính toán, tiêu thức và cấp các công trình kiến trúc, theo hướng dẫn tại Phụ lục 02, Công văn của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang ban hành ngày 29/6 về việc công bố đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản là nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ vào đơn giá trên để tiến hành lập và phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

chọn