Tags

Quy hoạch Bắc Giang

Tìm theo ngày
Thông tin quy hoạch Bắc Giang mới nhất năm 2024

Thông tin quy hoạch Bắc Giang mới nhất năm 2024

Thông tin về quy hoạch ở thành phố Bắc Giang sẽ cập nhật những nội dung liên quan đến 1 thành phố và 9 huyện trên địa bàn thành phố.

Quy hoạch là gì?

Quy hoạch chính là cách phân bố và sắp xếp các hoạt động cùng với các yếu tố có liên quan như sản xuất, dịch vụ và đời sống ở trong cùng khu vực trực thuộc quốc gia, vùng, tỉnh và quận cho một mục đích cụ thể trong thời gian nhất định. Việc quy hoạch được thực hiện nhằm sử dụng hiệu quả hơn nguồn nhân lực của đất nước để phục vụ tốt cho mục tiêu phát triển bền vững.

Quy hoạch sử dụng đất là gì?

Quy hoạch sử dụng đất là những hoạt động quy hoạch nhằm phân bổ tại một khu đất với những nhiệm vụ cụ thể như an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường,... Từ đó, đưa ra được những quyết định thay đổi phù hợp với nhu cầu sử dụng đất cho các ban ngành, đa dạng lĩnh vực trên địa bàn.

Việc quy hoạch sẽ được áp dụng cho các vùng trọng điểm kinh tế ở trong cùng một khoảng thời gian cụ thể. Nó cũng được chia ra thành từng kỳ quy hoạch cụ thể.

Thông tin quy hoạch thành phố Bắc Giang

Quy hoạch Bắc Giang sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các khu đất quy hoạch, tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch,... tại 1 thành phố và 9 huyện trên địa bàn thành phố. Cụ thể:

Tại 1 thành phố: Quy hoạch thành phố Bắc Giang

Tại 9 huyện: Quy hoạch huyện Hiệp Hòa, Lạng Giang, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động, Tân Yên, Việt Yên, Yên Dũng và Yên Thế.

Bên cạnh đó, quy hoạch Bắc Giang cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Hình ảnh tỉnh Bắc Giang trên Google Vệ tinh.

- Các khu đất quy hoạch dựa trên bản đồ sử dụng đất của tỉnh Bắc Giang.

- Các khu đất quy hoạch ở các xã và thị trấn theo bản đồ sử dụng đất tỉnh Bắc Giang. Đất quy hoạch được đề cập đến chủ yếu là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

- Đất quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,...

- Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Ngoài ra, còn có các thông tin về bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản đồ quy hoạch giao thông, đường sẽ mở theo quy hoạch, đất có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đấu giá đất, quy hoạch giao thông,...trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Những khu vực quy hoạch Bắc Giang chi tiết

Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.


Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...


Thông tin chi tiết một số khu vực quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang bao gồm:

- Thành phố Bắc Giang: Một khu đất dài khoảng 180 m ven QL 37. Vị trí cụ thể của khu đất này như sau: Điểm đầu ở đoạn giao đường Thanh Niên – QL 37, điểm cuối ở đoạn sát cửa hàng săm lốp Làm Lớp. Khu đất này được quy hoạch là đất khu vui chơi giải trí.

- Huyện Lạng Giang: Một khu đất có quy hoạch ở huyện Lạng Giang là khu đất dài khoảng 705 m ven cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn. Khu đất này được quy hoạch là đất thương mại dịch vụ.

- Huyện Sơn Động: Khu đất có quy hoạch ở huyện Sơn Động là khu đất dài khoảng 1,2 km ven ĐT 289. Vị trí cụ thể của khu đất như sau: Điểm đầu ở đoạn gần Đền – Chùa thôn Đồng Rì; điểm cuối ở đoạn Công ty điện nhiệt Sơn Động. Khu đất này được quy hoạch là đất thương mại dịch vụ.

- Huyện Tân Yên: Khu đất có quy hoạch ở huyện Tân Yên là khu đất dài khoảng 115 m ven ĐT 284. Vị trí cụ thể của khu đất như sau: Điểm đầu ở đoạn Công ty TNHH Bệnh Viện Anh Quất; điểm cuối ở đoạn gần Khu đô thị An Huy Cao Thượng. Khu đất này được quy hoạch là đất thương mại dịch vụ.

- Huyện Việt Yên: Khu đất có quy hoạch ở huyện Việt Yên là khu đất dài khoảng 95 m ven QL 37. Vị trí cụ thể của khu đất như sau: Điểm đầu ở đoạn giao QL 37 với ĐT 298; điểm cuối ở đoạn sát đại lý nến Nhan Thuận. Khu đất này được quy hoạch là đất thương mại dịch vụ.

Các khu đất dính quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất Bắc Giang đến năm 2030. Mọi thông tin mới nhất về quy hoạch Bắc Giang đều được cập nhật nhanh chóng tại chuyên trang VietnamBiz.