Chia cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng thành 4 dự án thành phần, giao các địa phương thực hiện

Theo tờ trình của Bộ GTVT, dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng có tổng chiều dài khoảng 188,2 km với tổng mức đầu tư khoảng 44.691 tỷ đồng và được chia thành 4 dự án thành phần để giao các địa phương thực hiện.

Mới đây, Bộ GTVT có tờ trình báo cáo Thủ tướng về việc nghiên cứu tiền khả thi Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, giai đoạn 1, theo Báo Đầu tư.

Theo đó, Bộ GTVT đề xuất Dự án có điểm đầu tại nút giao tuyến tránh quốc lộ 91, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang; điểm cuối tại cảng Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Tổng chiều dài đoạn tuyến thuộc Dự án khoảng 188,2 km (tỉnh An Giang khoảng 57,2 km, thành phố Cần Thơ khoảng 37,2 km, tỉnh Hậu Giang khoảng 36,9 km và tỉnh Sóc Trăng khoảng 56,9 km).

Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng có quy mô là 6 làn xe. Tuy nhiên, giai đoạn phân kỳ sẽ chỉ đầu tư với quy mô mặt cắt ngang 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 m; giai đoạn hoàn thiện sẽ đầu tư mở rộng phù hợp với quy mô quy hoạch.

Trên cơ sở thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hội đồng thẩm định nhà nước, sau khi rà soát sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 44.691 tỷ đồng, giảm khoảng 333 tỷ đồng (do có sự sai số trong việc xác định suất đầu tư phần tuyến).

Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng được chia thành 4 dự án thành phần, giao các địa phương - Ảnh 1.

Tuyến đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (màu xanh dương) trong tổng thể quy hoạch giao thông miền Tây. (Ảnh: Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận).

Trên cơ sở quy định pháp luật, sự cần thiết đầu tư của Dự án, để bảo đảm triển khai thành công và sớm hoàn thành Dự án, Bộ GTVT đề xuất lựa chọn hình thức đầu tư công phù hợp với quy định hiện hành. Sau khi Dự án hoàn thành sẽ nhượng quyền thu phí để thu hồi vốn nhà nước.

Ngoài ra, Bộ GTVT kiến nghị phân chia dự án thành 4 dự án thành phần. Cụ thể:

Dự án thành phần 1 (Km0 000 đến khoảng Km57 200) từ thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đến huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, dài 57,2 km thuộc địa bàn tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ (do vị trí ranh giới hai tỉnh nằm giữa công trình cầu tại Km56 700), tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 13.799 tỷ đồng.

Dự án thành phần 2 (Km57 200 đến khoảng Km94 400) từ huyện Vĩnh Thạnh đến huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, dài 37,2 km thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 9.845 tỷ đồng.

Dự án thành phần 3 (Km94 400 đến khoảng Km131 300) từ huyện Châu Thành A đến huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, dài 36,9 km thuộc địa bàn tỉnh Hậu Giang, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 9.927 tỷ đồng.

Dự án thành phần 4 (Km131 300 đến khoảng Km188 200) từ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đến huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, dài 56,9 km thuộc địa bàn tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng (do vị trí ranh giới hai tỉnh nằm giữa cầu vượt nút giao với tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp), tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 11.120 tỷ đồng.

Cũng tại tờ trình, Bộ GTVT cho biết với đặc thù của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng chủ yếu đi qua khu vực nền đất yếu, cần thời gian xử lý đất yếu chiếm tới 12 - 15 tháng.

Đồng thời, đặc điểm thời tiết và khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long chịu ảnh hưởng lớn bởi mùa mưa thường từ tháng 6 đến tháng 11 hàng năm, mùa lũ từ tháng 8 đến tháng 11 hàng năm nên ảnh hưởng rất lớn đến thời gian thực tế thi công ngoài hiện trường.

Với các điều kiện đặc thù nêu trên, nếu được áp dụng các cơ chế đặc thù, Dự án có thể khởi công năm 2023 nhưng phải tới năm 2025 cơ bản hoàn thành nền đường, năm 2026 cơ bản hoàn thành dự án.

Trong đó, nhu cầu vốn năm 2026 là lớn nhất vì giai đoạn này khối lượng thi công chủ yếu là kết cấu mặt đường (chiếm tỷ trọng lớn nhất trong dự toán công trình đường bộ).

Do Dự án thuộc đối tượng phân cấp cho các địa phương làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án và thẩm quyền phân cấp là Thủ tướng Chính phủ. Do vậy, Bộ GTVT kiến nghị trong Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội, chỉ nêu nguyên tắc việc phân cấp.

Sau khi Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư, căn cứ quyết định của Thủ tướng về việc phân cấp cho UBND các tỉnh thành phố làm cơ quản chủ quản do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, Thủ tướng sẽ quyết định cụ thể.

Đối với các dự án thành phần được Thủ tướng phân cấp cho địa phương, Chính phủ sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chuyển nguồn vốn từ kế hoạch trung hạn của Bộ GTVT cho các địa phương để triển khai thực hiện các dự án thành phần.

chọn