Chính phủ 'thúc' tiến độ thoái vốn tại VNPT

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến chỉ đạo về giải pháp đẩy nhanh tiến độ thoái vốn tại các doanh nghiệp đã niêm yết của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).
chinh phu thuc tien do thoai von tai vnpt
Tính đến hết năm 2016, VNPT đã thoái 602 tỷ đồng/2.002 tỷ đồng tổng giá trị vốn đầu tư trên sổ sách. Tổng giá trị thu về là 1.044 tỷ đồng, bằng 174% so với tổng giá trị vốn đầu tư trên sổ sách của VNPT.

Cụ thể, Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất, kiến nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với trường hợp thoái vốn tại Công ty Cổ phần Khách sạn Bưu điện Khánh Hòa (P&T Hotel) để sửa đổi, bổ sung Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp cho phù hợp với thực tế thoái vốn tại các doanh nghiệp.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo VNPT căn cứ nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 91/2015/NĐ-CP để thực hiện thoái vốn tại P&T Hotel, bảo đảm lợi ích của Nhà nước và theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Xây lắp và phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam (QTC), Công ty Cổ phần Hacisco (HAS), Công ty Cổ phần Điện nhẹ kỹ thuật viễn thông (LTC) theo quy định hiện hành.

Trường hợp thoái vốn tại QTC, HAS, LTC theo phương thức khác hiệu quả hơn so với phương thức hiện hành, Bộ Thông tin và Truyền thông so sánh, đánh giá để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trước đó, báo cáo của VNPT cho biết, tính đến hết năm 2016, VNPT đã thoái 602 tỷ đồng/2.002 tỷ đồng tổng giá trị vốn đầu tư trên sổ sách. Tổng giá trị thu về là 1.044 tỷ đồng, bằng 174% so với tổng giá trị vốn đầu tư trên sổ sách của VNPT.

VNPT đang tiếp tục thực hiện thoái vốn tại 16 danh mục theo phương thức tích tụ, thực hiện thoái vốn tại 36 danh mục theo phương thức thoái vốn trực tiếp (khớp lệnh, thỏa thuận, đấu giá, sáp nhập, giải thể).

Tuy nhiên, theo VNPT, việc triển khai tại các đơn vị này khá khó khăn, tập đoàn đã thực hiện thủ tục công bố bán cổ phần nhiều lần nhưng chưa có nhà đầu tư nào quan tâm.

chọn