Cienco 4 hoãn phương án chào bán hơn 112 triệu cổ phiếu

Cienco 4 tạm dừng chào bán thêm 112,3 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 2:1, với mục đích là cập nhật một số nội dung liên quan đến kiện toàn cơ cấu quản trị và kế hoạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của công ty.

HĐQT CTCP Tập đoàn Cienco 4 (mã chứng khoán: C4G) thông qua việc tạm dừng đăng ký chào bán thêm cổ phiếu tại UBCKNN cho đến sau khi cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của công ty kết thúc, với mục đích cập nhật một số nội dung liên quan đến kiện toàn cơ cấu quản trị và kế hoạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của công ty. 

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 diễn ra vào tháng 4, cổ đông đã thông qua huy động thêm gần 1.124 tỷ đồng. Công ty dự kiến chào bán hơn 112 triệu cổ phiếu (bằng 50% số cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường) cho cổ đông hiện hữu.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, tức là mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 1 quyền, cứ 2 quyền sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới). Dự kiến sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của Cienco 4 sẽ nâng từ 2.247 tỷ đồng lên mức 3.371 tỷ đồng.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cp. Số tiền dự kiến thu được gần 1.124 tỷ đồng sẽ được công ty dùng thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng (300 tỷ đồng), thanh toán công nợ (200 tỷ đồng), thanh toán các chi phí, bổ sung nguồn vốn lưu động cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (623,6 tỷ đồng). Thời gian sử dụng dự kiến trong năm 2022 và 2023.

Về diễn biến thị giá C4G, đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/10, giá cổ phiếu C4G đang được giao dịch quanh 10.800 đồng/cp, giảm 17,56% so với giá kết phiên ngày 3/9, giảm 57,14% so với giá kết phiên ngày 3/4.

Nguồn: VNDirect. 

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường diễn ra vào 17/10 sắp tới, công ty sẽ báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn vào đầu năm (tổng giá trị 1.123,5 tỷ đồng); thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ; bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập; sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động HĐQT.

chọn