CII muốn huy động thêm 500 tỉ đồng trái phiếu sau đợt ế 800 tỉ đồng

CII muốn huy động tối đa 500 tỉ đồng qua trái phiếu có hình thức không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản ra công chúng.

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP (Mã: CII) vừa cho biết sau khi hoàn tất phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản, không kèm chứng quyền thì HĐQT của CII lại chấp thuận thông qua phương án phát hành tiếp trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản ra công chúng.

Tổng giá trị huy động tối đa 500 tỉ đồng, kì hạn 42 tháng kể từ ngày phát hành. Doanh nghiệp cho biết hiện đang triển khai thủ tục để xin ý kiến chấp thuận về việc phát hành trái phiếu nói trên.

Lãi suất cố định trong 4 kì đầu dự kiến là 10,3%; các kì còn lại thì lãi suất thả nổi bằng tổng của 4,025%/năm + lãi tham chiếu của kì tính lãi đó. Thông tin dự kiến về tài sản đảm bảo không được doanh nghiệp công bố.

Giữa tháng 11 vừa qua, CII đã công bố kết quả chào bán trái phiếu có hình thức chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản đảm bảo, không có chứng quyền ra công chúng với giá trị huy động thực tế chỉ đạt chưa tới 33% tổng giá trị huy động (khoảng 394 tỉ đồng).

Theo kế hoạch, CII dự kiến huy động 1.194 tỉ đồng qua trái phiếu với kì hạn 5 năm và lãi suất là 11%/năm tức doanh nghiệp đã "ế" tới 800 tỉ đồng trái phiếu.

Sau đợt ế, dự kiến CII sẽ tiếp tục phát hành thêm 1.600 tỉ đồng trái phiếu sau khi đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi chỉ đạt 394 tỉ đồng nhằm đảm bảo kế hoạch phân bổ nguồn vốn để đầu tư và tái cơ cấu nợ.

CII cho biết sau đợt chào bán 394 tỉ đồng qua trái phiếu, dự kiến tổng nợ của doanh nghiệp sẽ tăng lên gần 16.510 tỉ đồng, tỉ lệ nợ/vốn cổ phần là 5,83 lần.

Theo báo cáo tài chính quí III, tại ngày 30/9, tổng dư nợ trái phiếu của CII là 6.657 tỉ đồng gồm gần 6.064 tỉ đồng vay dài hạn và 593 tỉ đồng phải trả trong vòng 12 tháng tới.

So với đầu năm, dư nợ trái phiếu tại thời điểm cuối quí III đã tăng thêm 3.833 tỉ đồng và nợ từ trái phiếu chiếm khoảng 41% tổng nợ vay tài chính.

chọn
Châu Thành đã chuẩn bị gì để trở thành trung tâm đô thị - công nghiệp của Hậu Giang?
Theo quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, Châu Thành được định hướng là trung tâm phát triển về công nghiệp và đô thị trong trung và dài hạn. Địa phương này nằm trên tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và đang có hàng loạt dự án BĐS lớn nhỏ hiện diện.