Bắc Ninh thành lập 33 cụm công nghiệp hơn 1.000 ha

Tỉnh Bắc Ninh hiện đã thành lập 33 cụm công nghiệp với diện tích là 1.057,26 ha. Trong đó, có 23 cụm công nghiệp đã đầu tư và đi vào hoạt động.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh vừa đăng tải dự thảo Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 Bắc Ninh thành lập 33 cụm công nghiệp hơn 1.000 ha. (Ảnh minh họa: jobsgo).

Tỉnh Bắc Ninh hiện đã thành lập 33 trong tổng số 37 cụm công nghiệp (CCN) có trong quy hoạch với diện tích là 1.057,26 ha. Trong đó, có 23 CCN đã đầu tư và đi vào hoạt động.

Cụ thể gồm: CCN Phong Khê (TP Bắc Ninh) 12,7 ha; CCN Đình Bảng 1 (TP Từ Sơn) 18,65 ha; CCN Tương Giang (TP Từ Sơn) 8,32 ha; CCN Mả Ông (TP Từ Sơn) 5,05 ha; CCN Châu Khê (TP Từ Sơn) 13,5 ha; CCN sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Quang (TP Từ Sơn) 11,84 ha; CCN Đại Bái (Xã Đại Bái, huyện Gia Bình) 6,25 ha; 

CCN Hạp Lĩnh (TP Bắc Ninh) 72,05 ha; CCN Võ Cường (TP Bắc Ninh) 8 ha; CCN Khắc Niệm (TP Bắc Ninh) 61,87 ha; CCN Dốc Sặt (TP Từ Sơn) 9,25 ha; CCN Thanh Khương (huyện Thuận Thành) 11,39 ha; CCN Xuân Lâm (huyện Thuận Thành) 49,4 ha; CCN Hà Mãn - Trí Quả (huyện Thuận Thành) 75 ha; CCN Phú Lâm (huyện Tiên Du) 58,48 ha.

Ngoài ra còn 18 CCN 667, 25 ha do doanh nghiệp làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Trong đó có 8 CCN đi vào hoạt động, gồm: CCN Châu Khê mở rộng (TP Từ Sơn) 9,25 ha; CCN Phong Khê mở rộng (TP Bắc Ninh) 27 ha; CCN công nghệ cao Tam Sơn (TP Từ Sơn) 13,49 ha; CCN Đa nghề Đông Thọ (huyện Yên Phong) 75 ha; CCN Tân Chi (huyện Tiên Du) 73,6 ha; CCN Châu Phong (huyện Quế Võ) 50 ha; CCN Lâm Bình (huyện Lương Tài) 55,4 ha; CCN làng nghề Đồng Quang đạt tiêu chuẩn môi trường (TP Từ Sơn) 29,5 ha.

10 cụm công nghiệp còn lại, chủ đầu tư đang tiến hành các thủ tục đầu tư xây dựng hạ tầng, thu hồi mặt bằng đất, chưa có doanh nghiệp thứ cấp vào đầu tư sản xuất, kinh doanh. Cụ thể là CCN Hương Mạc (Từ Sơn) 27,79 ha; CCN Trung Nghĩa - Đông Thọ (huyện Yên Phong) 9,8 ha; CCN Yên Trung – Đông Tiến (huyện Yên Phong) 23,05 ha; CCN Mẫn Xá - Văn Môn (huyện Yên Phong) 26,54 ha; CCN làng nghề và dịch vụ Khúc Xuyên (TP Bắc Ninh) 10,6 ha; CCN hỗ trợ Tân Chi 2 (huyện Tiên Du) 50 ha; CCN hỗ trợ Cách Bi (huyện Quế Võ) 72 ha; CCN Cao Đức – Vạn Ninh (huyện Gia Bình) 54,4 ha; CCN Yên Trung – Thụy Hòa (huyện Yên Phong) 50 ha; CCN làng nghề xã Song Hồ (huyện Thuận Thành) 9,83 ha.

Số doanh nghiệp đăng ký đầu tư sản xuất kinh doanh vào các CCN đến tháng 12 năm 2020 là khoảng hơn 800 doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Các doanh nghiệp trong cụm sản xuất thu hút khoảng 50.000 lao động, chủ yếu là người địa phương. Tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất công nghiệp của các cụm công nghiệp là 12,4%/năm, đến năm 2020 chiếm tỷ trọng 9,4% tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn .

chọn
Đất huyện ven Hà Nội vượt 200 triệu mỗi m2 nhưng giao dịch kém
Giá đất một số khu vực ở Đông Anh được chào hơn 200 triệu đồng mỗi m2, ngang nhà mặt ngõ quận Cầu Giấy, Đống Đa, song thanh khoản kém.