Đến 2030, Bắc Ninh chuyển 15 cụm công nghiệp 305 ha thành khu đô thị, thương mại, dịch vụ

Bắc Ninh cũng dự kiến quy hoạch mới 6 cụm công nghiệp diện tích 315 ha tại các huyện Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Thuận Thành, Quế Võ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh vừa đăng tải dự thảo Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quy hoạch phát triển cụm công nghiệp (CCN) Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh giữ nguyên 22 CCN tổng diện tích 877,85 ha. 

Cụ thể CCN Hạp Lĩnh 72,05 ha; CCN dịch vụ và làng nghề Khúc Xuyên 10,6 ha (TP Bắc Ninh); CCN Công nghệ cao Tam Sơn 13,49 ha;  CCN Châu Khê mở rộng 9,25 ha; CCN làng nghề Hương Mạc 27,79 ha (TP Từ Sơn); CCN Hà Mãn – Trí Quả 75 ha; CCN làng nghề Song Hồ 9,83 ha (huyện Thuận Thành);

CCN Tân Chi 73,6 ha; CCN hỗ trợ Tân Chi 2 50 ha (huyện Tiên Du);  CCN Đông Thọ 75 ha; CCN làng nghề Trung Nghĩa – Đông Thọ 9,8 ha; CCN Yên Trung – Đông Tiến 23,05; CCN Mẫn Xá – Văn Môn 26,54 ha; CCN Yên Trung – Thụy Hòa 50 ha (huyện Yên Phong);

CCN hỗ trợ Cách Bi 72 ha; CCN Châu Phong 50 ha; CCN làng nghề Phù Lãng 75 ha (huyện Quế Võ); CCN Lâm Bình 55,4 ha; CCN làng nghề Quảng Bố 9,6 ha (huyện Lương Tài); CCN làng nghề Xuân Lai 10 ha; CCN Quỳnh Phú 25 ha; CCN Cao Đức – Vạn Ninh 54,4 ha (huyện Gia Bình).

 Bản đồ quy hoạch phát triển cụm công nghiệp Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030. (Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh).

Ngoài ra, tỉnh này cũng dự kiến mở rộng 6 CCN diện tích 315 ha, gồm: CCN Mẫn Xá – Văn Môn huyện Yên Phong, mở rộng 40 ha; CCN làng nghề Phù Lãng huyện Quễ Võ 75 ha; CCN làng nghề Quảng Bố, huyện Lương Tài, mở rộng 30 ha. Và 3 CCN mở rộng khác tại huyện Gia Bình là  CCN Cao Đức – Vạn Ninh 75 ha; CCN làng nghề Xuân Lai 50 ha; CCN Quỳnh Phú 70 ha.

6 CCN quy hoạch mới diện tích 340 ha là CCN Lạc Vệ huyện Tiên Du, 45 ha; CCN Tam Đa – Dũng Liệt Khu số 1, huyện Yên Phong, 75 ha; CCN Tam Đa – Dũng Liệt Khu số 2, huyện Yên Phong, 50 ha; CCN Quế Tân, huyện Quế Võ 45 ha; CCN Song Giang – Giang Sơn, huyện Gia Bình, 50 ha; CCN Ngũ Thái, huyện Thuận Thành 75 ha. 

Ngoài ra, giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh này cũng dự kiến chuyển đổi 15 CCN 304,46 ha thành khu đô thị, thương mại, dịch vụ.

Trong đó có 4 dự án tại TP Bắc Ninh là CCN Phong Khê 12,7 ha;  CCN Phong Khê mở rộng 27 ha; CCN Võ Cường 8 ha; CCN Khắc Niệm 61,87 ha.

7 dự án tại TP Từ Sơn là CCN Thanh Khương 11,39 ha; CCN Xuân Lâm 49,4 ha; CCN Tương Giang 8,32 ha; CCN Dốc Sặt 9,25 ha; CCN Đình Bảng I 18,65 ha; CCN Mả Ông 5,05 ha; CCN đạt chuẩn môi trường Đồng Quang 29,5 ha.

Huyện Thuận Thành có hai CCN chuyển đổi thành khu đô thị, thương mại, dịch vụ là CCN Đồng Quang 11,84 ha; CCN Châu Khê. Ngoài ra còn có CCN Đại Bái, huyện Gia Bình, 6,25 ha và  CCN Phú Lâm, huyện tiên Du 31,74 ha.

chọn
'Nút thắt' chưa thể gỡ trên đoạn Vành đai 2,5 nối những khu đô thị tỷ USD ở Tây Hồ và Bắc Từ Liêm
Đoạn vành đai 2,5 kết nối từ khu đô thị Ciputra đến các khu đô thị Ngoại giao đoàn và Tây Hồ Tây đang triển khai xây dựng nhưng vướng mặt bằng.