Thái Nguyên: Chuyển đổi 217 ha đất nông nghiệp làm dự án khu công nghiệp và hạ tầng

Khoảng 217 ha đất trồng lúa được chuyển sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án Cụm công nghiệp Bảo Lý - Xuân Phương; Cụm công nghiệp Tân Phú 1, 2 và dự án tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất tại 4 tỉnh: Thái Nguyên, Cao Bằng, Bình Thuận và Bắc Giang.

Cụ thể, Phó Thủ tướng chấp thuận cho UBND tỉnh Thái Nguyên quyết định chuyển mục đích sử dụng 217,42 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án Cụm công nghiệp Bảo Lý - Xuân Phương; Cụm công nghiệp Tân Phú 1, 2 và dự án tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc.

Với tỉnh Cao Bằng, Phó Thủ tướng chấp thuận quyết định chuyển mục đích sử dụng 11,4 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án phát triển đô thị số 3A.

Phó Thủ tướng chấp thuận tỉnh Bình Thuận quyết định chuyển mục đích sử dụng 36,67 ha đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2.

Phó Thủ tướng chấp thuận tỉnh Bắc Giang quyết định chuyển mục đích sử dụng 21 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án Khu đô thị số 3, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam.

Mới đây, Phó Thủ tướng chấp thuận UBND tỉnh Phú Thọ quyết định chuyển mục đích sử dụng 30,86 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án Khu đô thị mới Thanh Minh.

Ngày 10/3 vừa qua, Phó Thủ tướng chấp thuận UBND TP Cần Thơ quyết định chuyển mục đích sử dụng 24,82 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án Khu dân cư Nam Long 2; chấp thuận UBND tỉnh Hưng Yên quyết định chuyển mục đích sử dụng 65 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão - Nghĩa Dân.

chọn
Hưng Yên sắp đón 45 ha đất công nghiệp gần cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Trong tháng 8/2023, dự kiến CCN Vân Du - Quang Vinh sẽ hoàn thành và cung cấp 45 ha đất công nghiệp ra thị trường. Dự án này có tổng vốn gần 600 tỷ đồng, chủ đầu tư là công ty Quang Vinh Hưng Yên.