16 khu công nghiệp tại Bắc Ninh nộp hơn 55.000 tỷ đồng vào ngân sách 5 năm qua

Lũy kế đến hết 2020, các KCN Bắc Ninh đã thu hút 1.633 dự án đầu tư thứ cấp với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 21,982 tỷ USD. Hết năm 2021, 16 KCN tại Bắc Ninh nộp 55.200 tỷ đồng vào ngân sách.

16 KCN tập trung gần 6.400 ha

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh vừa đăng tải dự thảo Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Theo đó, Sở này cho biết, Bắc Ninh hiện có 16 KCN tập trung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tổng diện tích 6.397,68 ha. Trong đó, 16 KCN được cấp giấy chứng nhận đầu tư và thành lập (10 KCN đã đi vào hoạt động, hai KCN đang triển khai và 4 KCN mới được thành lập chuẩn bị xây dựng).

Tổng diện tích đất quy hoạch KCN là 5.567,89 ha, diện tích đất công nghiệp cho thuê là 3.850 ha, đã cho thuê 2.064,86 ha đất công nghiệp, tỷ lệ lấp đầy trên diện tích đất quy hoạch của các KCN đã được thành lập đạt 54,41%.

 Bản đồ hiện trạng phát triển KCN tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020. (Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh).

Cụ thể các KCN đã cấp quyết định chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đang vận hành gồm: KCN Tiên Sơn 402,81 ha (chủ đầu tư là Tổng Công ty Viglacera – CTCP); KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn - giai đoạn 1 quy mô 286,82 ha và giai đoạn 2 quy mô 95,81 (Saigon Tel làm chủ đầu tư); KCN Yên Phong 344,56 ha (Viglacera); KCN Yên Phong mở rộng 313,9 ha (Viglacera); KCN VSIP 485 ha (Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh); KCN Quế Võ 610,85 ha (Tổng Công ty PTĐT Kinh Bắc – CTCP);  KCN Quế Võ 2 giai đoạn 1 diện tích 269,48 ha (IDICO); KCN Quế Võ 3 giai đoạn 1 quy mô 281,51 ha (Công ty TNHH Đầu tư Phát triển khu công nghiệp EIP); KCN Thuận Thành 3 Module 1 diện tích 140 (CTCP Khai Sơn); KCN Thuận Thành 3, phân khu B quy mô 180 ha (CTCP Đầu tư Trung Quý Bắc Ninh); KCN Hanaka 55,29 ha (CTCP Tập đoàn Hanaka); KCN Thuận Thành 252,6 ha ( Công ty TNHH phát triển nhà đất Shun-Far).

KCN đang xây dựng cơ bản: KCN Yên Phong 2 - B (VSIP 2) quy mô 282,67 ha (Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh làm chủ đầu tư); KCN Yên Phong 2 - C diện tích 221,02 ha (Viglacera); KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh 300 ha (Tổng Công ty PTĐT Kinh Bắc – CTCP); KCN Gia Bình 306,69 ha (Công ty TNHH MTV ĐT XD và KD kết cấu hạ tầng KCN Bắc Ninh).

Diện tích đất sử dụng cho phát triển KCN chiếm tỷ lệ ít (chiếm 7,776% trên tổng diện tích đất tự nhiên, 14,64% diện tích đất nông nghiệp của toàn tỉnh).

5 KCN được lấp đầy là KCN Yên Phong, KCN Tiên Sơn, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn (GĐ1), KCN Quế Võ, KCN VSIP.

Sở KH&ĐT tỉnh này cho biết, nhìn chung diện tích đất KCN có thể cho thuê trên địa phương hiện tại không dồi dào, rải rác ở KCN Yên Phong mở rộng, KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn GĐ 1, KCN Thuận Thành II, KCN Thuận Thành III, KCN Quế Võ II, KCN Quế Võ III, KCN Hanaka.

Diện tích đất công nghiệp tại các KCN còn lại chủ yếu đang trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng, bên cạnh đó tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng còn chậm, chưa đồng bộ nên diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê còn hạn chế. 

Nộp hơn 55.200 tỷ đồng vào ngân sách 5 năm qua 

Lũy kế đến hết 2020, các KCN Bắc Ninh đã thu hút 1.633 dự án đầu tư thứ cấp với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 21,982 tỷ USD. 

Trong đó có 17 dự án hạ tầng KCN tổng vốn đầu tư đăng ký 1.342,23 triệu USD (3 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 2.355 tỷ đồng, khoảng 141,08 triệu USD; Ban quản lý các KCN cấp GCNĐT 14 dự án 1.201,15 triệu USD).

1.616 giấy chứng nhận đầu tư dự án thứ cấp (trong nước là 506 dự án, FDI là 1.110 dự án với tổng số vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh đạt 20,641 tỷ USD).

KCN Yên Phong. (Ảnh: Viglacera).

Tính đến hết năm 2020, tổng số lao động làm việc trong các KCN Bắc Ninh là 331.604, chiếm 44% so với lao động toàn tỉnh. Thu nhập bình quân của lao động trực tiếp trong các KCN đạt khoảng 8 triệu đồng/người, thu nhập bình quân của lao động gián tiếp đạt trên 9,5 triệu đồng/người.

Về đóng góp kinh tế, tính đến năm 2020, tổng số dự án hoạt động tại các KCn Bắc Ninh là 1.633 (gấp đôi năm 2017). 

Lũy kế đến năm 2021, các KCN tại Bắc Ninh nộp ngân sách Nhà nước hơn 55.200 tỷ đồng. Trong đó, năm 2017 là 8.700 tỷ; năm 2018 là 11.268 tỷ; năm 2019 là 11.467 tỷ; năm 2020 là 11.342 tỷ và năm 2021 là 12.500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Sở này cũng nhận xét, hiện nay các KCN trên địa bàn tỉnh diễn ra tình trạng ùn tắc, quá tải về giao thông; thiếu nhà ở công nhân và các công trình an sinh xã hội; công tác bồi thường GPMB còn gặp nhiều khó khăn; giá và phí chi thuê lại đất của các công ty hạ tầng KCN thời gian gần đây khá cao với mặt bằng chung, ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh thu hút đầu tư của tỉnh;...

chọn
'Dòng tiền đổ về bất động sản chưa có hoặc rất ít'
Lãnh đạo doanh nghiệp địa ốc cho rằng trong thời điểm này, khi các hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa phục hồi rõ rệt thì dòng tiền đổ về bất động sản chưa có hoặc rất ít.