Đà Nẵng gia hạn gần 783 tỷ đồng tiền thuế cho các doanh nghiệp

Cục Thuế TP Đà Nẵng cho biết năm 2020, qua kiểm tra, rà soát có 7.436 hồ sơ được gia hạn với tổng số tiền được gia hạn là gần 783 tỷ đồng.

Cục Thuế TP Đà Nẵng mới đây đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Báo cáo cho biết năm 2020, dự toán thu ngân sách nhà nước giao cho ngành Thuế là 26.835 tỷ đồng, không tính thu tiền sử dụng đất là 24.335 tỷ đồng. Tổng thu ngành Thuế thực hiện năm 2020 là 19.440 tỷ đồng, đạt 72,4% dự toán năm.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, Cục Thuế thành phố đã tiếp nhận và rà soát 7.581 hồ sơ đề nghị gia hạn (2.840 doanh nghiệp và 4.741 hộ kinh doanh) với tổng số tiền thuế đề nghị gia hạn hơn 791 tỷ đồng. Qua kiểm tra, rà soát có 7.436 hồ sơ được gia hạn với tổng số tiền được gia hạn là gần 783 tỷ đồng và 145 hồ sơ không được gia hạn.

Cục Thuế TP Đà Nẵng phấn đấu vượt dự toán thu năm 2021 tối thiểu 3%, qua đó góp phần khắc phục ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, sớm khôi phục đà tăng trưởng kinh tế, xã hội của thành phố.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng đề nghị Cục Thuế thành phố cần hạn chế việc áp dụng các biện pháp cưỡng nợ thuế, hạn chế việc thanh, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế để tạo điều kiện phục hồi sản xuất, kinh doanh sau dịch Covid-19.

chọn