Đất có quy hoạch ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Cách nhận biết các khu đất có quy hoạch ở huyện Quảng Điền trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quảng Điền là huyện đồng bằng ven biển và đầm phá của tỉnh Thừa Thiên Huế, huyện có diện tích  720,9 km², dân số năm 2019 là 92.750 người, mật độ dân số 561 người/km².

Vị trí cụ thể của huyện Quảng Điền như sau: huyện nằm phía bắc tỉnh Thừa Thiên Huế; phía đông giáp thành phố Huế; phía tây giáp huyện Phong Điền; phía nam giáp thị xã Hương Trà; phía bắc giáp huyện Phong Điền và Biển Đông.

Trên địa bàn huyện Quảng Điền hiện có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất huyện Quảng Điền được xác định theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế. Quy hoạch này vẫn có giá trị cho tới khi quy hoạch mới được lập, công bố trong thời gian tới.

Dưới đây là một số khu đất có quy hoạch ở huyện Quảng Điền thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế:   

Đất có quy hoạch ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Huyện Quảng Điền trên bản đồ Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế - Ảnh 2.

Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế. Khu đất viền xanh là khu đất thuộc diện đất có quy hoạch với chức năng sử dụng là đất quốc phòng. (Nguồn: ttqh.thuathienhue.gov.vn).

Đất có quy hoạch ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế - Ảnh 3.

Khu đất có quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế - Ảnh 4.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm các khu đất dính quy hoạch ở huyện Quảng Điền trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế TẠI ĐÂY.

Cập nhật thêm các khu đất có quy hoạch ở huyện Quảng Điền TẠI ĐÂY.