Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Quy hoạch sử dụng đất huyện Quảng Điền được thể hiện trong bản đồ điểu chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quảng Điền là huyện đồng bằng ven biển và đầm phá của tỉnh Thừa Thiên Huế, huyện có diện tích 720,9 km², dân số năm 2019 là 92.750 người, mật độ dân số 561 người/km².

Vị trí cụ thể của huyện Quảng Điền như sau: huyện nằm phía bắc tỉnh Thừa Thiên Huế; phía đông giáp thành phố Huế; phía tây giáp huyện Phong Điền; phía nam giáp thị xã Hương Trà; phía bắc giáp huyện Phong Điền và Biển Đông.

Quảng Điền có 11 đơn vị hành chính, gồm 10 xã và 1 thị trấn: thị trấn Sịa, xã Quảng Phú, xã Quảng Vinh, xã Quảng An, xã Quảng Thọ, xã Quảng Thành, xã Quảng Phước, xã Quảng Lợi, xã Quảng Thái, xã Quảng Ngạn và xã Quảng Công.

Hầu hết các xã, thị trấn của huyện đều nằm ven phá Tam Giang, trong đó hai xã Quảng Công và Quảng Ngạn nằm ven biển ở phía bắc của phá. 

Theo định hướng quy hoạch xây dựng vùng Thừa Thiên Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1302/QĐ-UBND, ngày 3/2/2021 đã xác định vùng huyện Quảng Điền thuộc cụm phát triển đô thị phía bắc của tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong đó, 2 đô thị là Thị trấn Sịa và Thanh Hà là trung tâm của cụm phát triển phía đông và đông nam, có vai trò quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng, là đầu mối giao thông quan trọng đối với tỉnh Thừa Thiên Huế và các huyện lân cận. Bên cạnh đó, huyện Quảng Điền có thế mạnh về dịch vụ, du lịch vùng biển, đầm phá, nuôi trồng, khai thác thủy sản. 

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất huyện Quảng Điền được xác định theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế. Quy hoạch này vẫn có giá trị cho tới khi quy hoạch mới được lập, công bố trong thời gian tới.   

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Huyện Quảng Điền trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất huyện Quảng Điền thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

Xem thêm toàn văn Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch vùng huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 TẠI ĐÂY. 

Xem và tải về bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế TẠI ĐÂY.

Cập nhật quy hoạch sử dụng đất huyện Quảng Điền TẠI ĐÂY.