Tags

Đất có quy hoạch ở huyện Quảng Xương

Tìm theo ngày
Đất có quy hoạch ở huyện Quảng Xương mới nhất

Đất có quy hoạch ở huyện Quảng Xương mới nhất

Thông tin đất có quy hoạch ở huyện Quảng Xương sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các tuyến đường sẽ mở ở 25 xã và 1 thị trấn trên địa bàn thành phố. Cụ thể:

Gồm, tại 25 xã là: Đất có quy hoạch ở xã Quảng Bình, Quảng Chính, Quảng Định, Quảng Đức, Quảng Giao, Quảng Hải, Quảng Hòa, Quảng Hợp, Quảng Khê, Quảng Lộc, Quảng Long, Quảng Lưu, Quảng Ngọc, Quảng Nham, Quảng Ninh, Quảng Nhân, Quảng Phúc, Quảng Thạch, Quảng Thái, Quảng Trạch, Quảng Trung, Quảng Trường, Quảng Văn, Quảng Yên, Tiên Trang.

Tại 1 thị trấn: Đất có quy hoạch ở thị trấn Tân Phong.

Bên cạnh đó, đường sẽ mở ở huyện Quảng Xương cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Các tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch khu phố trên địa bàn huyện.

- Tổng số tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở các khu phố.

- Thông tin tuyến đường quy hoạch bao gồm quy mô, vị trí, tổng chiều dài, chiều rộng, điểm đầu - điểm cuối, điểm giao cắt, tiến độ thi công, thời gian dự kiến hoàn thành, đường đi qua các dự án nào.

- Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch.

- Hình ảnh mô tả đoạn đường sẽ mở theo quy hoạch.