Đất có quy hoạch ở phường Bảo Vinh, Long Khánh, Đồng Nai

Các khu đất có quy hoạch ở phường Bảo Vinh, Long Khánh theo bản đồ sử dụng đất.

Bảo Vinh là một phường thuộc thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Phường có diện tích 15,79 km², dân số năm 2018 là 16.808 người, mật độ dân số đạt 1.065 người/km². Phường Bảo Vinh nằm ở phía bắc thành phố Long Khánh, có vị trí địa lý: phía đông giáp huyện Xuân Lộc; phía tây giáp phường Suối Tre; phía nam giáp xã Bàu Trâm và các phường Xuân Thanh, Xuân Trung; phía bắc giáp các xã Bảo Quang và Bình Lộc.

Địa bàn phường Bảo Vinh có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Các khu đất có quy hoạch trên địa bàn phường Bảo Vinh được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Long Khánh. Quy hoạch sử dụng đất thành phố Long Khánh được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Long Khánh, bản đồ này được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của thành phố Long Khánh để lấy ý kiến người dân từ tháng 5 năm 2021. 

Trong hình dưới đây, những khu đất trong vòng tròn màu xanh dương là một số khu đất có quy hoạch ở phường Bảo Vinh thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Long Khánh.

Đất có quy hoạch ở phường Bảo Vinh, Long Khánh, Đồng Nai - Ảnh 1.

Một số khu đất có quy hoạch của phường Bảo Vinh trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Long Khánh.

Đất có quy hoạch ở phường Bảo Vinh, Long Khánh, Đồng Nai - Ảnh 2.

Ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

XEM CHI TIẾT NHỮNG KHU ĐẤT CÓ QUY HOẠCH Ở PHƯỜNG BẢO VINH thông qua bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại đây. 

Xem thêm những khu đất có quy hoạch ở phường Bảo Vinh TẠI ĐÂY.

(Thông tin trong bài mang tính tham khảo).