Đất có quy hoạch ở quận Đồ Sơn, Hải Phòng

Các khu đất có quy hoạch ở quận Đồ Sơn theo bản đồ sử dụng đất.

Xem thêm: Đất có quy hoạch ở TP Hải Phòng

Quận Đồ Sơn có diện tích 42,37 km2 với dân số 102.234 người (2019). Quận có 6 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 6 phường là Bàng La, Hải Sơn, Hợp Đức, Minh Đức, Ngọc Xuyên, Vạn Hương.

Trên địa bàn quận Đồ Sơn hiện có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người muốn mua nhà đất để ở.  

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Một ví dụ về khu đất có quy hoạch ở quận Đồ Sơn là khu đất nằm gần chợ Quyết Tiến, phường Hợp Đức về phía tây. Khu đất này được quy hoạch là đất công cộng.

Có thể nhận biết các khu đất có quy hoạch ở quận Đồ Sơn trên đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết quận Đồ Sơn đến năm 2025.

Dưới đây là một số khu đất có quy hoạch ở quận Đồ Sơn thể hiện trên đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết quận Đồ Sơn đến năm 2025.

Đất có quy hoạch ở quận Đồ Sơn, Hải Phòng - Ảnh 1.

Quận Đồ Sơn thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch ở quận Đồ Sơn, Hải Phòng - Ảnh 2.

Một số khu đất có quy hoạch thể hiện trên đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết quận Đồ Sơn đến năm 2025. (Ô kẻ viền đen).

Đất có quy hoạch ở quận Đồ Sơn, Hải Phòng - Ảnh 3.

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm các khu đất có quy hoạch ở quận Đồ Sơn trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Đồ Sơn TẠI ĐÂY.

 

Xem thêm: Cập nhật đất có quy hoạch ở quận Đồ Sơn TẠI ĐÂY.