Đất có quy hoạch ở xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế.

Xã Dương Hòa là một trong 10 phường, xã của thị xã Hương Thủy. Xã Dương Hòa có diện tích 261,61 km², mật độ dân số đạt 7 người/km². Xã giáp với nhiều phường, xã giáp khác của thị xã Hương Thủy, huyện Nam Đông và thị xã Hương Trà.

Cụ thể, xã nằm phía tây của thị xã Hương Thủy; phía bắc giáp với xã Thủy Bằng; phía đông giáp xã Phú Sơn; phía nam giáp huyện Nam Đông; phía tây giáp xã Bình Thành (thị xã Hương Trà).

Trên địa bàn xã hiện có một số khu đất thuộc diện có quy hoạch.

Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Dưới đây, trong vòng tròn màu xanh dương là ví dụ khu đất có quy hoạch ở xã Dương Hòa thể hiện một phần trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Hương Thủy giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đất có quy hoạch ở xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Xã Dương Hòa trên bản đồ Google vệ tinh.

Khu đất có quy hoạch của xã Dương Hòa được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Hương Thủy giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  Khu đất được khoanh viền xanh là đất có quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh. 

  Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch. 

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).