Đất có quy hoạch ở xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Xem ngay: Bản đồ quy hoạch tỉnh Bắc Giang mới nhất

Xã Mỹ Hà thuộc địa bàn huyện Lạng Giang. Xã có diện tích 5,73 km².

Xã Mỹ Hà có vị trí địa lý: Phía đông và phía bắc giáp xã Tiên Lục; phía tây giáp huyện Tân Yên; phía nam giáp huyện Dương Đức. 

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang đến năm 2030.

Xã Mỹ Hà đã và đang hình thành nhiều dự án bất động sản.

Trên địa bàn xã này hiện có nhiều khu đất thuộc diện có quy hoạch.

Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người mua nhà đất để ở

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Một ví dụ về khu đất có quy hoạch ở xã Mỹ Hà là khu đất nằm ở sát ĐT 295. Khu đất này được quy hoạch là đất giáo dục. Khu đất có chiều dài khoảng 350 m.

Dưới đây là ví dụ khu đất dính quy hoạch ở xã Mỹ Hà thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang đến năm 2030:

Đất có quy hoạch ở xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Mỹ Hà trên bản đồ Google vệ tinh

Đất có quy hoạch ở xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang, khu vực xã Mỹ Hà. Khu đất khoanh đỏ chính là khu đất thuộc diện có quy hoạch do có chức năng sử dụng là khu đất giáo dục.

Đất có quy hoạch ở xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang.

Đất có quy hoạch ở xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 4.

Khu đất thuộc diện có quy hoạch là đất giáo dục nhìn từ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

- Xem thêm những khu đất có quy hoạch trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang đến năm 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm những khu đất có quy hoạch ở xã Mỹ Hà TẠI ĐÂY.