Đất có quy hoạch ở xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Xã Phụng Công nằm về phía tây bắc của huyện Văn Giang  tỉnh Hưng Yên. Xã có diện tích tự nhiên 488,75 ha, trong đó có 238,16 ha đã có quyết định thu hồi đất xây dựng đường giao thông liên tỉnh Hà Nội – Hưng Yên và Khu đô thị Văn Giang.

Tính đến năm 2017, toàn xã có 7.171 nhân khẩu, với 1.901 hộ sinh sống trên 6 thôn, đó là thôn Tháp, thôn Khúc, thôn Đại, thôn Đầu, thôn Ngò, thôn Bến.

Trên địa bàn xã này hiện có một số khu đất thuộc diện có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Một ví dụ về đất có quy hoạch ở xã Phụng Công là khu đất trồng cây lâu năm nằm gần chùa Phúc Lâm. Khu đất này được quy hoạch làm đất xây dựng trụ sở cơ quan.

Có thể nhận biết các khu đất có quy hoạch ở xã Phụng Công theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Dưới đây là ví dụ khu đất có quy hoạch ở xã Phụng Công thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên:

Xã Phụng Công thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh. 

Quy hoạch sử dụng đất xã Phụng Công theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Khu đất được khoanh xanh lá chính là ví dụ về khu đất được quy hoạch.

Khu đất được khoanh xanh là đất được quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm những khu đất có quy hoạch ở xã Phụng Công trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật đất có quy hoạch ở xã Phụng Công. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật đất có quy hoạch ở huyện Văn Giang. TẠI ĐÂY