Đất có quy hoạch ở xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Xã Tân Mỹ thuộc địa bàn TP Bắc Giang. Xã có diện tích 7,43 km².

Xã Tân Mỹ có vị trí địa lý: Phía đông giáp phường Mỹ Độ; Phía tây và phía nam giáp huyện Việt Yên; Phía bắc giáp phường Đa Mai.

Theo quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất TP Bắc Giang được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Bắc Giang đến năm 2030. Bản đồ này được Sở TN&MT công bố trên cổng thông tin vào ngày 04/10/2021.

Xã Tân Mỹ đã và đang hình thành nhiều dự án bất động sản.

Trên địa bàn xã này hiện có nhiều khu đất thuộc diện có quy hoạch.

Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Một ví dụ về khu đất có quy hoạch ở xã Tân Mỹ là khu sát đường Mỹ Độ. Khu đất này được quy hoạch là đất khu vui chơi, giải trí. Khu đất có chiều dài khoảng 200 m.

Dưới đây là ví dụ khu đất dính quy hoạch ở xã Tân Mỹ thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030:

Đất có quy hoạch ở xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Tân Mỹ trên bản đồ Google vệ tinh

 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Bắc Giang, khu vực xã Tân Mỹ. Khu đất khoanh đỏ chính là khu đất thuộc diện có quy hoạch do có chức năng sử dụng là khu đất vui chơi, giải trí. 

 Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch. 

Đất có quy hoạch ở xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 4.

Khu đất thuộc diện có quy hoạch là đất vui chơi, giải trí nhìn từ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

- Xem thêm những khu đất có quy hoạch trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Bắc Giang đến năm 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm những khu đất có quy hoạch ở xã Tân Mỹ TẠI ĐÂY.