Đất có quy hoạch ở xã Tân Tiến, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở xã Tân Tiến, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Xã Tân Tiến thuộc địa bàn TP Bắc Giang. Xã có diện tích 7,94 km².

Xã Tân Tiến có vị trí địa lý: Phía đông và phía nam giáp huyện Yên Dũng; phía tây giáp xã Đồng Sơn; Phía tây và phía nam giáp huyện Việt Yên; Phía bắc giáp phường Dĩnh Kế.

Theo quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất TP Bắc Giang được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Bắc Giang đến năm 2030. Bản đồ này được Sở TN&MT công bố trên cổng thông tin vào ngày 04/10/2021.

Xã Tân Tiến đã và đang hình thành nhiều dự án bất động sản.

Trên địa bàn xã này hiện có nhiều khu đất thuộc diện có quy hoạch.

Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Một ví dụ về khu đất có quy hoạch ở xã Tân Tiến là khu sát đường Võ Văn Kiệt. Khu đất này được quy hoạch là đất khu vui chơi, giải trí. 

Dưới đây là ví dụ khu đất dính quy hoạch ở xã Tân Tiến thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Bắc Giang đến năm 2030:

Đất có quy hoạch ở xã Tân Tiến, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Tân Tiến trên bản đồ Google vệ tinh

 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Bắc Giang, khu vực xã Tân Tiến. Khu đất khoanh đỏ chính là khu đất thuộc diện có quy hoạch do có chức năng sử dụng là khu đất vui chơi giải trí. 

 Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch. 

 Khu đất thuộc diện có quy hoạch là đất khu vui chơi, giải trí nhìn từ Google vệ tinh. 

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

- Xem thêm những khu đất có quy hoạch trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Bắc Giang đến năm 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm những khu đất có quy hoạch ở xã Tân Tiến TẠI ĐÂY.