Đất có quy hoạch ở xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế.

Xã Thủy Thanh là một trong 10 phường, xã của thị xã Hương Thủy. Xã có diện tích 8,51 km², dân số 9.717 khẩu gồm 2.556 hộ. Xã giáp với nhiều phường, xã khác của thị xã Hương Thủy, huyện Phú Vang và TP Huế.

Cụ thể, phía bắc giáp xã Phú Mỹ (huyện Phú Vang); phía nam giáp phường Thuỷ Phương, Thuỷ Dương, Thuỷ Châu (thị xã Hương Thủy); phía đông giáp xã phú Hồ (huyện Phú Vang); phía Tây giáp phường An Đông (thành phố Huế).

Trên địa bàn xã hiện có một số khu đất thuộc diện có quy hoạch.

Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Dưới đây, trong vòng tròn màu xanh dương là ví dụ khu đất có quy hoạch ở xã Thủy Thanh thể hiện một phần trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Hương Thủy giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đất có quy hoạch ở xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Xã Thủy Thanh trên bản đồ Google vệ tinh.

 Khu đất có quy hoạch của xã Thủy Thanh được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Hương Thủy giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Khu đất được khoanh viền xanh là đất có quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh. 

  Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch. 

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm những khu đất có quy hoạch trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Thủy Thanh TẠI ĐÂY.