Đất có quy hoạch ở xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Đất có quy hoạch ở xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Xem ngay: Đất có quy hoạch ở tỉnh Bắc Giang mới nhất

Xã Xương Lâm thuộc địa bàn huyện Lạng Giang. Xã có diện tích 11,08 km²

Vị trí cụ thể của xã Xương Lâm như sau: Phía dông giáp tỉnh Lục Nam; phía tây giáp xã Phi Mô; phía nam giáp xã Thái Đào; phía bắc giáp xã Tân Hưng.

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang đến năm 2030.

Xã Xương Lâm đã và đang hình thành nhiều dự án bất động sản.

Trên địa bàn xã này hiện có nhiều khu đất thuộc diện có quy hoạch.

Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Một ví dụ về khu đất có quy hoạch ở xã Xương Lâm là khu đất nằm ở sát cao tốc bắc Giang – Lạng Sơn. Khu đất này được quy hoạch là đất cơ sở sản xuất kinh doanh. Khu đất có chiều dài khoảng 240 m.

Dưới đây là ví dụ khu đất dính quy hoạch ở xã Xương Lâm thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang đến năm 2030:

Đất có quy hoạch ở xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Xương Lâm trên bản đồ Google vệ tinh

Đất có quy hoạch ở xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang, khu vực xã Xương Lâm. Khu đất khoanh đỏ chính là khu đất thuộc diện có quy hoạch do có chức năng sử dụng là khu đất cơ sở sản xuất kinh doanh.

Đất có quy hoạch ở xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

Đất có quy hoạch ở xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 4.

Khu đất thuộc diện có quy hoạch là đất cơ sở sản xuất kinh doanh nhìn từ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

- Xem thêm những khu đất có quy hoạch trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang đến năm 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm những khu đất có quy hoạch ở xã Xương Lâm TẠI ĐÂY.