Đấu giá 26 lô đất tại huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế, khởi điểm gần 950 triệu đồng/lô

26 lô đất ở với tổng diện tích 4.809,1 m2 gồm 14 lô tại Khu dân cư Bắc Nhà Văn hóa và 12 lô tại Khu dân cư phía Bắc Trung tâm thương mại huyện Quảng Điền sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 30/11 và 3/12 tới đây.

14 lô đất Khu dân cư Bắc Nhà Văn hóa huyện Quảng Điền

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền và Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 14 lô đất tại Khu dân cư Bắc Nhà văn hóa huyện Quảng Điền theo Quyết định số 1620/QĐ-UBND ngày 30/7/2020.

Các lô đất ở này có tổng diện tích là 2.279 m2 (từ 135,5 m2 đến 297,2 m2). Giá khởi điểm từ 7 triệu đồng đến 10 triệu đồng/m2, tương đương mỗi lô đất có giá từ 948,5 triệu đồng đến gần 3 tỷ đồng. Tiền đặt trước từ 185 triệu đồng đến 580 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá, bước giá từ 24 triệu đồng đến 74 triệu đồng/lô. Tiền mua hồ sơ 500 nghìn đồng/bộ.

Đấu giá 26 lô đất tại huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế, khởi điểm từ 950 triệu đồng/lô - Ảnh 1.

Thời gian xem tài sản từ ngày ra thông báo đến 17h ngày 27/11 tại Khu dân cư Bắc Nhà Văn hóa huyện Quảng Điền.

Tham khảo hồ sơ đấu giá trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến 17h ngày 27/11 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Quảng Điền và UBND thị trấn Sịa.

Bán và nhận hồ sơ đấu giá trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến 17h ngày 27/11 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC. Từ 8h đến 11h ngày 26/11, Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC tiếp nhận hồ sơ tại Hội trường UBND thị trấn Sịa.

Thời gian nộp tiền đặt trước từ 8h đến 17h các ngày 25, 26, và 29/11. Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản 55110001677999 của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Thừa Thiên Huế.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 8h ngày 30/11 tại Hội trường nhà văn hóa thị trấn Sịa.

12 lô đất tại Khu dân cư phía Bắc Trung tâm thương mại thuộc khu quy hoạch bến xe khách huyện Quảng Điền

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền và Công ty Đấu giá Hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 12 lô đất ở tại Khu dân cư phía Bắc Trung tâm thương mại thuộc khu quy hoạch bến xe khách huyện Quảng Điền.

Các lô đất ở này có tổng diện tích là 2.530,1 m2 (từ 178,3 m2 đến 399,3 m2). Giá khởi điểm từ 7 triệu đồng đến 8 triệu đồng/m2, tức mỗi lô đất có giá khởi điểm từ 1,25 tỷ đồng đến gần 3 tỷ đồng. Tiền đặt trước từ 244 triệu đồng đến 584 triệu đồng/lô, bước giá từ 31 triệu đồng đến 75 triệu đồng/lô. Tiền mua hồ sơ 500 nghìn đồng/bộ.

Đấu giá 26 lô đất tại huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế, khởi điểm từ 950 triệu đồng/lô - Ảnh 2.

Thời gian xem tài sản từ ngày ra thông báo đến 17h ngày 30/11 tại Khu dân cư phía Bắc Trung tâm thương mại thuộc khu quy hoạch bến xe khách huyện Quảng Điền.

Tham khảo hồ sơ đấu giá trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến 17h ngày 30/11 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chuỗi Giá Trị.

Bán và tiếp nhận hồ sơ đấu giá từ ngày ra thông báo đến 17h ngày 30/11 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chuỗi Giá Trị; Tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền từ 8h đến 11h ngày 30/11.

Thời gian nộp tiền đặt trước từ 8h ngày 30/11 đến 17h ngày 2/12. Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản 118000137557 Công ty Đấu giá Hợp danh Chuỗi Giá Trị mở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 8h ngày 3/12 tại Hội trường Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền – Thị trấn Sịa.

chọn
Tiến độ dự án Artisan Park của Gamuda Land tại Bình Dương
Artisan Park nằm tại phường Hòa Phú, cửa ngõ của trung tâm thành phố mới Bình Dương, do Công ty TNHH Gamuda Land Bình Dương làm chủ đầu tư.