Tags

Đấu giá đất huyện Đông Sơn

Tìm theo ngày
Thông tin đấu giá đất huyện Đông Sơn mới nhất

Thông tin đấu giá đất huyện Đông Sơn mới nhất

Thông tin đấu giá đất huyện Đông Sơn sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các khu vực đấu giá tại 15 xã và 1 thị trấn trên địa bàn huyện Đông Sơn. Cụ thể:

Gồm, 15 xã: Đấu giá đất ở xã Đông Xuân, Đông yên, Đông Anh, Đông Minh, Đông Ninh, Đông Khê, Đông Hoàng, Đông Hoà, Đông Thịnh, Đông Tiến, Đông Thanh, Đông Phú, Đông Văn, Đông Nam và Đông Quang.

Tại 1 thị trấn: Đấu giá đất ở thị trấn Rừng Thông.

Bên cạnh đó, đấu giá đất Đông Sơn cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Thông tin đấu giá đất gồm có vị trí, diện tích khu đất đấu giá theo quy hoạch ở xã, phường, thị trấn và huyện trên địa bàn huyện Đông Sơn.

- Thời hạn sử dụng của khu đất đấu giá.

- Giá khởi điểm và giá đặt trước của khu đất được đấu giá.

- Sơ đồ khu đất được đấu giá.

- Hình ảnh mô tả khu đất được đấu giá.

Mục đích chính của “đấu giá đất huyện Đông Sơn”

Mục tiêu chính của việc đấu giá đất huyện Đông Sơn là:

- Giúp Nhà nước huy động tối đa nguồn thu cho ngân sách, tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế.

- Tạo cơ sở cho sự phát triển thị trường quyền sử dụng đất, thị trường bất động sản.

- Góp phần tạo lập sự ổn định, sự minh bạch, công bằng xã hội trong hoạt động giao đất, cho thuê đất, đảm bảo lợi ích của Nhà nước và lợi ích của người sử dụng đất.