Tags

Đấu giá đất huyện Nga Sơn

Tìm theo ngày
Thông tin đấu giá đất huyện Nga Sơn mới nhất

Thông tin đấu giá đất huyện Nga Sơn mới nhất

Thông tin đấu giá đất huyện Nga Sơn sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các khu vực đấu giá tại 23 xã và 1 thị trấn trên địa bàn huyện Nga Sơn. Cụ thể:

Gồm, 23 xã: Đấu giá đất ở xã Ba Đình, Nga An, Nga Bạch, Nga Điền, Nga Giáp, Nga Hải, Nga Liên, Nga Phú, Nga Phượng, Nga Tân, Nga Thạch, Nga Thái, Nga Thắng, Nga Thanh, Nga Thành, Nga Thiện, Nga Thủy, Nga Tiến, Nga Trung, Nga Trường, Nga Văn, Nga Vịnh, Nga Yên.

Tại 1 thị trấn: Đấu giá đất ở thị trấn Nga Sơn.

Bên cạnh đó, đấu giá đất Nga Sơn cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Thông tin đấu giá đất gồm có vị trí, diện tích khu đất đấu giá theo quy hoạch ở xã, phường, thị trấn và huyện trên địa bàn huyện Nga Sơn.

- Thời hạn sử dụng của khu đất đấu giá.

- Giá khởi điểm và giá đặt trước của khu đất được đấu giá.

- Sơ đồ khu đất được đấu giá.

- Hình ảnh mô tả khu đất được đấu giá.

Mục đích chính của “đấu giá đất huyện Nga Sơn”

Mục tiêu chính của việc đấu giá đất huyện Nga Sơn là:

- Giúp Nhà nước huy động tối đa nguồn thu cho ngân sách, tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế.

- Tạo cơ sở cho sự phát triển thị trường quyền sử dụng đất, thị trường bất động sản.

- Góp phần tạo lập sự ổn định, sự minh bạch, công bằng xã hội trong hoạt động giao đất, cho thuê đất, đảm bảo lợi ích của Nhà nước và lợi ích của người sử dụng đất.