Thanh Hóa sắp đấu giá 31 lô đất tại huyện Nga Sơn, khởi điểm từ 552 triệu đồng/lô

31 lô đất ở tại huyện Nga Sơn sẽ được đấu giá vào ngày 17/12 tới đây.

Đơn vị có tài sản đấu giá là UBND huyện Nga Sơn. Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Anh, có địa chỉ tại 141 Lý Nhân Tông, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, điện thoại: 0969722662.

15 lô đất tại thị trấn Nga Sơn

Các lô đất này có tổng diện tích 1.813 m2 (từ 119 m2 đến 121 m2) với mức giá khởi điểm từ 847 triệu đồng đến gần 1 tỷ đồng/lô. Tiền đặt trước 169,4 triệu đồng đến gần 200 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ 500 nghìn đồng/bộ.

Thanh Hóa sắp đấu giá 31 lô đất tại huyện Nga Sơn, khởi điểm từ 552 triệu đồng/lô - Ảnh 1.

Các lô đất tại thị trấn Nga Sơn.

Xem tài sản từ ngày 9/12 đến 10/12 tại MBQH khu dân cư Đông đường Chi nhánh điện (xã Nga Mỹ cũ), thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn.

Tham khảo, bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Anh và tại UBND thị trấn Nga Sơn từ nay đến ngày 14/12.

Tiếp nhận phiếu trả giá trực tiếp tại UBND thị trấn Nga Sơn hoặc gián tiếp qua đường bưu điện đến địa chỉ Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Anh vào ngày 16/12.

Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 14/12 đến 16/12. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 3534188288388 của Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Anh mở tại Ngân hàng Agribank – chi nhánh Ba Đình - Nam Thanh Hóa.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp một vòng theo phương thức trả giá lên.

Buổi công bố giá sẽ diễn ra vào lúc 8h ngày 17/12 tại hội trường UBND thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn.

16 lô đất tại xã Nga Phượng

Các lô đất này có tổng diện tích 2.531 m2 (từ 138 m2 đến 191 m2/lô) với mức giá khởi điểm từ 552 triệu đồng đến hơn 1,2 tỷ đồng/lô. Tiền đặt trước từ 110,4 triệu đồng đến 248,3 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ 500 nghìn đồng/bộ.

Thanh Hóa sắp đấu giá 31 lô đất tại huyện Nga Sơn, khởi điểm từ 552 triệu đồng/lô - Ảnh 2.

Các lô đất tại xã Nga Phượng.

Xem tài sản từ ngày 9/12 đến 10/12 tại MBQH khu dân cư xã Nga Phượng, huyện Nga Sơn.

Tham khảo, bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Anh và tại UBND xã Nga Phượng từ nay đến ngày 14/12.

Tiếp nhận phiếu trả giá trực tiếp tại UBND xã Nga Phượng hoặc gián tiếp qua đường bưu điện đến địa chỉ Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Anh vào ngày 16/12.

Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 9/12 đến 10/12. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 3534686889999 của Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Anh mở tại Ngân hàng Agribank – chi nhánh Ba Đình - Nam Thanh Hóa.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp một vòng theo phương thức trả giá lên.

Buổi công bố giá sẽ diễn ra vào lúc 14h ngày 17/12 tại hội trường UBND xã Nga Phượng, huyện Nga Sơn.

chọn