Thanh Hóa đấu giá 28 lô đất tại thị xã Nghi Sơn, khởi điểm từ 568 triệu đồng/lô

28 lô đất với tổng diện tích 4.327,11 m2 tại thị xã Nghi Sơn sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 10/12 tới đây.

Đơn vị có tài sản đấu giá là UBND thị xã Nghi Sơn. Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Kinh, có địa chỉ tại lô 06 Bào Ngoại, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, điện thoại: 02373968688/0362708246.

Tài sản đấu giá là Quyền sử dụng đất 28 lô đất trên địa bàn thôn 7, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn thuộc MBQH số 1919/QĐ-UBND ngày 25/2/2021 chi tiết tỷ lệ 1/500, có tổng diện tích là 4.327,11 m2.

Cụ thể, các lô đất ở này có diện tích từ 125,97 m2 đến 196,13 m2/lô. Mỗi lô có giá khởi điểm từ 4,1 triệu đồng đến hơn 6 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm gần 21 tỷ đồng. Tiền đặt trước từ 110 triệu đồng đến 190 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ 500 nghìn đồng/bộ.

Thanh Hóa đấu giá 28 lô đất tại thị xã Nghi Sơn, khởi điểm từ 568 triệu đồng/lô - Ảnh 1.

Danh sách 28 lô đất sắp được đấu giá tại thị xã Nghi Sơn.

Bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ từ nay đến ngày 7/12 tại UBND xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn.

Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 7/12 đến ngày 9/12. Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 3522201015106 của Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Kinh, mở tại ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Tĩnh Gia - Nam Thanh Hóa.

Thời gian nộp phiếu trả giá vào ngày 8/12 và ngày 9/12 tại trụ sở UBND xã Tân Trường.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng theo phương thức trả giá lên.

Buổi công bố giá sẽ diễn ra vào lúc 8h ngày 10/12 tại Hội trường UBND xã Tân Trường.

chọn