Thanh Hóa đấu giá 47 lô đất tại huyện Như Thanh, khởi điểm từ 150 triệu đồng/lô

32 lô tại thị trấn Bến Sung và 15 lô tại xã Cán Khê, huyện Như Thanh sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 4/12 tới đây.

Đơn vị có tài sản đấu giá là UBND huyện Như Thanh. Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Anh, có địa chỉ tại 141 Lý Nhân Tông, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, điện thoại: 0969722662.

32 lô đất tại thị trấn Bến Sung

Vị trí khu đất đấu giá gồm 32 lô đất ở thuộc khu phố Vĩnh Long 2, khu phố Xuân Điền, khu phố 3 và khu phố Đồi Dẻ tại thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh với tổng diện tích 4.776,84 m2.

Cụ thể mỗi lô có diện tích từ 109,5 m2 đến 248,2 m2. Mỗi lô có giá khởi điểm từ 240 triệu đồng đến hơn 1,2 tỷ đồng/lô. Tiền đặt trước từ 48 triệu đồng đến hơn 248 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ 200 nghìn đồng hoặc 500 nghìn đồng/bộ.

Thanh Hóa đấu giá 47 lô đất tại huyện Như Thanh, khởi điểm từ 150 triệu đồng/lô - Ảnh 1.

Các lô đất tại thị trấn Bến Sung sắp được đấu giá.

Xem tài sản từ ngày 25/11 đến 26/11 tại các mặt bằng thuộc thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh.

Thời gian tham khảo hồ sơ, bán và tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính từ nay đến ngày 1/12 tại văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Anh và UBND thị trấn Bến Sung .

Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 1/12 đến ngày 3/12. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 3534686889999 của Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Anh mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Ba Đình - Nam Thanh Hóa.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 8h ngày 4/12 tại Hội trường Trung tâm văn hóa thị trấn Bến Sung.

15 lô đất tại xã Cán Khê

Vị trí khu đất đấu giá gồm 15 lô đất ở tại thôn Mó 1, xã Cán Khê, huyện Như Thanh với tổng diện tích 2.592,9 m2.

Cụ thể mỗi lô có diện tích từ 150 m2 đến 188,5 m2. Mỗi lô có giá khởi điểm từ 150 triệu đồng đến 188,5 triệu đồng/lô. Tiền đặt trước từ 30 triệu đồng đến gần 40 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ 100 nghìn đồng/bộ.

Thanh Hóa đấu giá 47 lô đất tại huyện Như Thanh, khởi điểm từ 150 triệu đồng/lô - Ảnh 2.

Danh sách các lô đất sắp được đấu giá tại xã Cán Khê.

Xem tài sản từ ngày 25/11 đến 26/11 tại các mặt bằng thuộc thôn Mó 1, xã Cán Khê, huyện Như Thanh.

Thời gian tham khảo hồ sơ, bán và tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính từ nay đến ngày 1/12 tại văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Anh và UBND xã Cán Khê .

Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 1/12 đến ngày 3/12. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 3534188288388 của Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Anh mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Ba Đình -  Nam Thanh Hóa.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 14h ngày 4/12 tại hội trường UBND xã Cán Khê.

chọn