Thanh Hóa sắp đấu giá 27 lô đất tại huyện Nga Sơn, khởi điểm từ 500 triệu đồng/lô

27 lô đất ở tại huyện Nga Sơn sẽ được đấu giá vào ngày 11/12 tới đây.

Đơn vị có tài sản đấu giá là UBND huyện Nga Sơn. Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Anh, có địa chỉ tại 141 Lý Nhân Tông, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, điện thoại: 0969722662.

4 lô đất tại thị trấn Nga Sơn

Các lô đất này có tổng diện tích 390 m2 (các lô đất có cùng diện tích 97,5 m2) với mức giá khởi điểm 731,25 triệu đồng/lô. Tiền đặt trước 146,25 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ 500 nghìn đồng/bộ.

Thanh Hóa sắp đấu giá 27 lô đất tại huyện Nga Sơn, khởi điểm từ 500 triệu đồng/lô - Ảnh 1.

Danh sách các lô đất sắp được đấu giá tại thị trấn Nga Sơn.

Xem tài sản từ ngày 6/12 đến 7/12 tại MBQH khu dân cư Tây đường Tuấn Phương đi chi nhánh điện và khu dân cư Đông QL10 (xã Nga Mỹ cũ), thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn.

Tham khảo, bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Anh và tại UBND thị trấn Nga Sơn từ nay đến ngày 8/12.

Nộp phiếu trả giá trực tiếp tại UBND thị trấn Nga Sơn hoặc gián tiếp qua đường bưu điện đến địa chỉ Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Anh vào ngày 10/12.

Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 8/12 đến 10/12. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 3534188288388 của Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Anh mở tại Ngân hàng Agribank – chi nhánh Ba Đình - Nam Thanh Hóa.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp một vòng theo phương thức trả giá lên.

Buổi công bố giá sẽ diễn ra vào lúc 8h ngày 11/12 tại hội trường UBND thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn.

23 lô đất tại xã Nga Tân

Các lô đất này có tổng diện tích 3.734,6 m2 (từ 120,4 m2 đến 220 m2/lô) với mức giá khởi điểm từ 500 triệu đồng đến gần 867 triệu đồng/lô. Tiền đặt trước từ 100 triệu đồng đến hơn 173 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ 500 nghìn đồng/bộ.

Thanh Hóa sắp đấu giá 27 lô đất tại huyện Nga Sơn, khởi điểm từ 500 triệu đồng/lô - Ảnh 2.

Danh sách các lô đất sắp được đấu giá tại xã Nga Tân.

Xem tài sản từ ngày 6/12 đến 7/12 tại khu dân cư nông thôn xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, thuộc MBQHCT số 3122/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 tỷ lệ 1/500.

Tham khảo, bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Anh và tại UBND xã Nga Tân từ nay đến ngày 8/12.

Nộp phiếu trả giá trực tiếp tại UBND xã Nga Tân hoặc gián tiếp qua đường bưu điện đến địa chỉ Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Anh vào ngày 10/12.

Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 8/12 đến 10/12. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 3534686889999 của Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Anh mở tại Ngân hàng Agribank – chi nhánh Ba Đình - Nam Thanh Hóa.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp một vòng theo phương thức trả giá lên.

Buổi công bố giá sẽ diễn ra vào lúc 14h ngày 11/12 tại hội trường UBND xã Nga Tân, huyện Nga Sơn.

chọn
Toàn cảnh huyện Mỹ Lộc được quy hoạch sáp nhập vào TP Nam Định
Tỉnh Nam Định đã phê duyệt đề cương nhiệm vụ xây dựng đề án mở rộng TP Nam Định trong đó có sáp nhập toàn bộ địa giới huyện Mỹ Lộc.